Dodano dnia: 2022-01-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krowica Zawodnia, Krowica Zawodnia (wielkopolskie). Działka numer: 209/2

Krowica Zawodnia, 62-865, Kolonia Marchwacz, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-10
Sygnatura:  Km 8/19
Obszar działki: 0,9900 ha
Cena wywołania: 42 300 zł
Cena oszacowania: 56 400 zł
Wadium: 5 640 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Edyta Krowiak-Machanek

Kancelaria Komornicza, Bankowa 3, Kalisz,  62-800 Kalisz

tel. (62) 501-82-00 / fax. (62) 501-80-14

Sygnatura: Km 8/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Edyta Krowiak-Machanek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy A. Wolności 13, 62-800 Kalisz, pokój 129,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** ** położonej przy Kolonia Marchwacz ,Kolonia Marchwacz,  62-865 Szczytniki, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Wolności 13, Kalisz, 62-800 Kalisz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 56 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 49 1020 2212 0000 5702 0297 0887.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. A. Wolności 13, Kalisz, 62-800  Kalisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Edyta Krowiak-Machanek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Trzemeszno, Osiedlowa 19 (wielkopolskie). Działka numer: 147/2

Osiedlowa 19, 62-240, Trzemeszno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-21
Cena wywołania: 109 425 zł
Cena oszacowania: 145 900 zł

Grunt w miejscowości Pogorzela, Gostyńska (wielkopolskie). Działka numer: 1570/52

Gostyńska, 63-860, Pogorzela, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-30
Cena wywołania: 389 045 zł
Cena oszacowania: 518 727 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Osiedle Bolesława Chrobrego 36/38 (wielkopolskie)

Osiedle Bolesława Chrobrego 36/38, 60-681, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-26
e-licytacja
Cena wywołania: 139 467 zł
Cena oszacowania: 209 200 zł