Dodano dnia: 2022-02-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krokowo, Krokowo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 194/1

Krokowo, 11-320, JEZIORANY, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-14
Sygnatura:  GKm 49/20
Obszar działki: 0,2000 ha
Cena wywołania: 10 133 zł
Cena oszacowania: 15 200 zł
Wadium: 1 520 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biskupcu

Joanna Szulgacz

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 7, Biskupiec,  11-300 Biskupiec

tel. 89 715 27 78 / fax. 89 715 27 78

Sygnatura: GKm 49/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biskupcu Joanna Szulgacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Biskupcu z siedzibą przy Sądowa 4, 11-300 Biskupiec,  odbędzie się druga licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielem jest *** *** położonego przy KROKOWO 64, 11-320 JEZIORANY, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu (adres: ul. ul.Sądowa 8, Biskupiec, 11-300 Biskupiec)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1B/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomości KW 18911 wraz z KW 13465 tworzą całość gospodarczą. Z przyczyn gospodarczych i funkcjonalnych muszą być sprzedane łącznie. Łączna rękojmia wynosi: 24 970,00 pln

Suma oszacowania wynosi 15 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Szczytnie O/Biskupiec 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 4, Biskupiec, 11-300  Biskupiec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Joanna Szulgacz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Giżycko, Rybacka 12 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 453

Rybacka 12, 11-500, Giżycko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 361 040 zł
Cena oszacowania: 541 560 zł

Grunt w miejscowości Kałwągi, Kałwągi 4 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 26/1

Kałwągi 4, 11-430, Kałwągi, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 14 250 zł
Cena oszacowania: 19 000 zł

Dom w miejscowości Ruś, Ruś (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 49/7

Ruś, 10-687, Ruś, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 1 137 128 zł
Cena oszacowania: 1 516 170 zł