Dodano dnia: 2021-12-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krępa Słupska, Strumykowa (pomorskie). Działka numer: 45/3

ul. Strumykowa, 76-245, Krępa, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-01-27
Sygnatura: KM 522/19
Obszar działki: 4,04 ha
Cena wywołania: 45 000 zł
Cena oszacowania: 60 000 zł
Wadium: 6 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Jolanta Dłutowska

Kancelaria Komornicza nr IV w Słupsku , Zamenhofa 2, Słupsk, 76-200 Słupsk

tel. 59 8412667, / fax. 59 8422368

Sygnatura: KM 522/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Słupsku Jolanta Dłutowska Kancelaria Komornicza nr IV w Słupsku na podstawie art. 1013 in.6kpc w związku z art. 1013 in.1kpc  zawiadamia, że w dniu 27-01-2022 o godz. 12:00w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,/,,Krępa, 76-200 Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
działka nr 45/3 o powierzchni 4,04 ha.Działka objęta jest formą ochrony przyrody. Nieruchomość jest obciążona odpłatną i dożywotnią służebnością osobistą na rzecz uprawnionego polegającą na korzystaniu z nieruchomości w celach rolniczych. Zgodnie z przepisem art. 1000§3 kpc, pozostają w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia.

Suma oszacowania wynosi 60 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 000,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 41 1600 1462 1823 5304 6000 0003. Rękojmię nalezy złożyć w  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Jolanta Dłutowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Pruszcz Gdański, Stefana Rogozińskiego 6/MM/1 (pomorskie)

Stefana Rogozińskiego 6/MM/1, 83-000, Pruszcz Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 17 250 zł
Cena oszacowania: 23 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Lublewo Lęborskie, Lublewo Lęborskie (pomorskie)

Lublewo Lęborskie, 84-210, Lublewo Lęborskie, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 1 377 333 zł
Cena oszacowania: 2 066 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kartuzy, oś. Wybickiego 31/43 (pomorskie)

oś. Wybickiego 31/43, 83-300, Kartuzy, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 105 000 zł
Cena oszacowania: 140 000 zł