Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krępa Kaszubska, Krępa Kaszubska (pomorskie). Działka numer: 547/8

Krępa Kaszubska, 84-351, Krępa Kaszubska, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-06-01
Sygnatura: KM 15/22, GKM 79/21
Obszar działki: 0,3714 ha
Cena wywołania: 82 500 zł
Cena oszacowania: 110 000 zł
Wadium: 11 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

w Lęborku Michał Mertsch

84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 1A

tel. 59 862 23 05,  e-mail: lebork2@komornik.pl

sygn. akt KM 15/22, GKM 79/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (SL1L/xxxxxxxx/8)


                                         

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Michał Mertsch na podstawie art. 1013(6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-06-2022r. o godz.11:00kancelarii komornika w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 1A   odbędzie się pierwsza licytacja należącej  do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Krępa Kaszubska, w gminie Nowa Wieś Lęborska, powiecie lęborskim, województwie pomorskim, obrębie ewidencyjny nr 08 (Krępa Kaszubska), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 547/8 i powierzchni 3.714m2 (0,3714 ha), dla której . Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/xxxxxxxx/8.
Suma oszacowania wynosi 110.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    82.500,00zł. Nieruchomość nie jest ogrodzona i można ją bez przeszków oglądać aż do dnia licytacji. W każdy poniedziałek roboczy, od 10.00 do 16.30, można w kancelarii komorniczej (Lębork, ul. Węgrzynowicza 1A) przeglądać operat szacunkowy wyceny nieruchomości oraz protokół opisu i oszacowania (w inne dni po uzgodnieniu). Operat szacunkowy wyceny nieruchomości może być przesłany w formie elektronicznej każdemu, kto prześle taki wniosek na adres e-mail kancelarii. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości  11.000,00zł na rachunek komornika:

Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu  70 19401076 3207 8288 0000 0000
(tyuł przelewu    Km 15/22 rękojmia)


w taki sposób, aby wpłynęła na rachunek najpóźniej dzień przed licytacją. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałe zwraca się niezwłocznie. Termin zapłaty: 1/5 ceny w ciągu godziny od zakończenia przetargu, całość minus rękojmia w dniu następnym.  Nabywca, który nie dopełnił powyższych warunków, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. (art. 8671 kpc). Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo dłużnika, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem oragnu państwoergo (o ile takowego nie posiadają) oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Do dnia licytacji wolno oglądać nieruchomość (jest nieogrodzona) oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

                                      Komornik Sądowy

                                       Michał Mertsch 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pelplin, Gręblin 64/3 c (pomorskie)

Gręblin 64/3 c, 83-130, Pelplin, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 24 900 zł
Cena oszacowania: 33 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Porębskiego 19 A/6 (pomorskie)

Porębskiego 19 A/6, 81-185, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 263 333 zł
Cena oszacowania: 395 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Żychlin, Żychlin 2/lokal nr 1 + lokal nr 3 (pomorskie)

Żychlin 2/lokal nr 1 + lokal nr 3, 76-230, Żychlin, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 67 500 zł
Cena oszacowania: 90 000 zł