Dodano dnia: 2022-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kręgi, Kręgi (mazowieckie). Działka numer: 851

Kręgi, 07-200, Kręgi, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-10
Sygnatura:  GKM 5/19
Obszar działki: 1,2600 ha
Cena wywołania: 6 375 zł
Cena oszacowania: 8 500 zł
Wadium: 850 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

Jakub Jabłoński

Kancelaria Komornicza, Daszyńskiego 21, Wyszków,  07-200 Wyszków

tel. 29 742 50 77 / fax. 29 742 50 77

Sygnatura: GKM 5/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jakub Jabłoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wyszkowie z siedzibą przy Kościuszki 50, 07-200 Wyszków,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Kręgi gm.Somianka,  07-200 Wyszków, dla której SĄD REJONOWY WYSZKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , WYSZKÓW, 07-200 Wyszkówprowadzi księgę wieczystą o numerze OS1W/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Sprzedaży ulega udział 2/6 części w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 851 o powierzchni 1,26 ha w kształcie wydłużonego trapezu, według zapisów w rejestrze gruntów stanowi lasy LsVI 0,81 ha, łąki trwałe ŁV 0,35 ha, pastwiska trwałe PsV 0,10 ha. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie o numerze OS1W/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 8 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 375,00 zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 50, Wyszków, 07-200  Wyszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jakub Jabłoński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Cegłów, Cegłów (mazowieckie). Działka numer: 659/1

Cegłów, 05-319, Cegłów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 153 613 zł
Cena oszacowania: 230 420 zł

Grunt w miejscowości Kozienice, Nowiny (mazowieckie). Działka numer: 816

Nowiny, 26-900, Kozienice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-29
Cena wywołania: 6 600 zł
Cena oszacowania: 8 800 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Żyrardów, Nowy Świat 8/2 (mazowieckie)

Nowy Świat 8/2, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 610 875 zł
Cena oszacowania: 814 500 zł