Dodano dnia: 2022-01-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kraszewo Podborne, Kraszewo Podborne (mazowieckie). Działka numer: 63/1

Kraszewo Podborne, 09-140, Kraszewo Podborne, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-21
Sygnatura: KM 2323/20
Obszar działki: 5,7383 ha
Cena wywołania: 277 425 zł
Cena oszacowania: 369 900 zł
Wadium: 36 990 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płońsku

Łukasz Kowalski

Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 31/10, Płońsk, 09-100 Płońsk

tel. 0-23 657 03 98 / fax.

Sygnatura: KM 2323/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Łukasz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku z siedzibą przy Sienkiewicza 9a, 09-100 Płońsk, pokój G, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej współwłasnością dłużników: **** ******** położonej przy Kraszewo Podborne ,Kraszewo Podborne, 09-140 Raciąż, dla której SĄD REJONOWY PŁOŃSK IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest współwłasnością Kurkiewicz Agnieszki (udział 3/4) i Woźnickej Pauliny (udział 1/4). Kształt nieruchomości nieregularny zbliżony do prostokąta (od strony południowo - wschodniej wnęka stanowiąca wydzieloną działkę zabudowaną siedliskiem rolniczym). Teren nieruchomości w miarę płaski - bez utrudnień z tytułu ukształtowania terenu. Na dzień oględzin nieruchomości, nieruchomość nie była uzbrojona w media. W granicach nieruchomości biegnie sieć elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Droga znajduje się w południowych i wschodnich granicach nieruchomości. Droga o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej.

Suma oszacowania wynosi 369 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 277 425,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 10124052821111001069418199.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Kowalski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dąbrowa, Dąbrowa (mazowieckie). Działki numer: 167, 299, 147

Dąbrowa, 05-320, Dąbrowa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 8 732 zł
Cena oszacowania: 11 643 zł

Mieszkanie w miejscowości Płock, Miodowa 21/79 (mazowieckie)

Miodowa 21/79, 09-400, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 112 539 zł
Cena oszacowania: 150 052 zł

Dom w miejscowości Augustów, Augustów (mazowieckie). Działka numer: 400/1

Augustów, 26-670, Augustów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 401 850 zł
Cena oszacowania: 535 800 zł