Dodano dnia: 2022-03-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krasówka, Krasówka (lubelskie). Działki numer: 146/1, 146/2, 147/1, 147/2, 90/2, 91/2, 91/5

Krasówka, 21-532, Łomazy, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-13
Sygnatura: GKm 1/21, Gkm 88/21, Km 1450/21
Obszar działki: 2,4064 ha
Cena wywołania: 44 375 zł
Cena oszacowania: 13 877 zł
Wadium: 1 388 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej
Łukasz Nejman
Kancelaria Komornicza nr V w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska, ul.  Piłsudskiego 13/14
21-500 M. Biała Podlaska
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 15:30
Sprawa egzekucyjna o sygn.akt GKm 1/21, Gkm 88/21, Km 1450/21
tel. 83 411 51 51  adres e-mail: biala.podlaska.nejman@komornik.pl
www.komornik-nejman.pl

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Łukasz Nejman Kancelaria Komornicza nr V w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 1/21, GKm 88/21, Km 1450/21 w dniu 13.04.2022 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Łukasza Nejmana mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 13/14 21-500 Biała Podlaska rozpocznie się pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) następującej nieruchomości: niezabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 2,4064ha składająca się z działki nr: 90/2, 91/2, 91/5, 146/1, 146/2, 147/1, 147/2, sposób korzystania: grunty orne, grunty pod rowami, łąki trwałe, położona: Gmina Łomazy w miejscowości Krasówka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biała Podlaska o Kw nr LU1B/xxxxxxxx/8, stanowiąca własność dłużnika: *** ********.

Licytacja dotyczy wystawionych kolejno na sprzedaż działek ewidencyjnych:

1) prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 90/2 o pow. 0,3987ha (grunty orne RIVb-0,3912ha; grunty pod rowami W-RIVb-0,0075ha), położona w miejscowości Krasówka, Gmina Łomazy, stanowiącej własność dłużnika: Tur Marek, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biała Podlaska o Kw nr LU1B/xxxxxxxx/8. Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 13.877,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10.407,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1.387,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  (decyduje data zaksięgowania środków na rachunku bankowym komornika) w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Siedlcach nr konta 21 1020 4476 0000 8002 0422 4077;

2) prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 91/2 o pow. 0,1434ha (grunty orne RIVb-0,1399ha; grunty pod rowami W-RIVb-0,0035ha), położona w miejscowości Krasówka, Gmina Łomazy, stanowiącej własność dłużnika: Tur Marek, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biała Podlaska o Kw nr LU1B/xxxxxxxx/8. Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 4.991,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.743,25 zł;

3) prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 91/5 o pow. 0,1420ha (grunty orne RIVb-0,1362ha; grunty pod rowami W-RIVb-0,0058ha), położona w miejscowości Krasówka, Gmina Łomazy, stanowiącej własność dłużnika: Tur Marek, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biała Podlaska o Kw nr LU1B/xxxxxxxx/8. Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 4.942,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.706,50 zł;

4) prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 146/1 o pow. 0,1030ha (łąki trwałe ŁIV-0,0879ha; ŁV-0,0031ha; grunty pod rowami W-ŁIV-0,0120ha), położona w miejscowości Krasówka, Gmina Łomazy, stanowiącej własność dłużnika: Tur Marek, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biała Podlaska o Kw nr LU1B/xxxxxxxx/8.Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 2.114,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.585,50 zł;

5) prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 146/2 o pow. 0,6680ha (łąki trwałe ŁIV-0,6166ha; ŁV-0,0514ha), położona w miejscowości Krasówka, Gmina Łomazy, stanowiącej własność dłużnika: Tur Marek, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biała Podlaska o Kw nr LU1B/xxxxxxxx/8.Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 13.713,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10.284,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1.371,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data zaksięgowania środków na rachunku bankowym komornika) w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Siedlcach nr konta 21 1020 4476 0000 8002 0422 4077

6) prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 147/1 o pow. 0,1261ha (łąki trwałe ŁIV-0,1116ha; grunty pod rowami W-ŁIV-0,0145ha), położona w miejscowości Krasówka, Gmina Łomazy, stanowiącej własność dłużnika: Tur Marek, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biała Podlaska o Kw nr LU1B/xxxxxxxx/8. Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 2.589,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.941,75 ;

7) prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 147/2 o pow. 0,8252ha (łąki trwałe ŁIV-0,6748ha; ŁV-0,1504ha), położona w miejscowości Krasówka, Gmina Łomazy, stanowiącej własność dłużnika: Tur Marek, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biała Podlaska o Kw nr LU1B/xxxxxxxx/8. Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 16.940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.705,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1.694,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data zaksięgowania środków na rachunku bankowym komornika) w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Siedlcach nr konta 21 1020 4476 0000 8002 0422 4077

Suma oszacowania dla nieruchomości Kw nr LU1B/xxxxxxxx/8 wynosi 59 166,00 zł. Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 44 374,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 5.916,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  (decyduje data zaksięgowania środków na rachunku bankowym komornika) w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Siedlcach nr konta 21 1020 4476 0000 8002 0422 4077.


Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: komornik, dłużnik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym jak również osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 W okresie dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach 8-16 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie miej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się rękojmie, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające  przybicia.


K O M O R N I K


Łukasz Nejman

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Chełm, Krzywa 37/23 (lubelskie)

Krzywa 37/23, 22-100, Chełm, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 118 950 zł
Cena oszacowania: 158 600 zł

Dom w miejscowości Tarzymiechy Trzecie, Tarzymiechy Trzecie 96 (lubelskie). Działka numer: 1251

Tarzymiechy Trzecie 96, 22-375, Tarzymiechy Trzecie, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 147 267 zł
Cena oszacowania: 220 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Niepodległości 26/72 (lubelskie)

Niepodległości 26/72, 20-246, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 111 100 zł
Cena oszacowania: 166 650 zł