Dodano dnia: 2022-02-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krasnopol, Słoneczna (podlaskie). Działki numer: 1447, 1483

Słoneczna, 16-503, Krasnopol, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-23
Sygnatura:  Km 3022/18
Obszar działki: 0,4193 ha
Cena wywołania: 37 607 zł
Cena oszacowania: 56 411 zł
Wadium: 5 642 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Augustowie

Piotr Celiński

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 1, Sejny,  16-500 Sejny

tel. 875627071 / fax. 875627071

Sygnatura: Km 3022/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Ireneusz Leończyk położonej przy  , 16-503 KRASNOPOL, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konarskiego 23B, Sejny, 16-500 Sejny)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1N/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 56 411,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 607,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 641,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 96 1600 1462 1819 9605 5000 0011.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Konarskiego 23B, Sejny, 16-500  Sejny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Celiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Suwałki, Chłodna 7 (podlaskie). Działka numer: 11533

Chłodna 7, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 755 250 zł
Cena oszacowania: 1 007 000 zł

Dom w miejscowości Łupianka Nowa, Łupianka Nowa (podlaskie). Działki numer: 83/14, 83/6, 83/7, 83/13, 83/15, 140/4, 140/7, 140/1

Łupianka Nowa, 18-100, Łupianka Nowa, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 809 969 zł
Cena oszacowania: 1 079 959 zł

Dom w miejscowości Kumelsk, Kumelsk (podlaskie). Działki numer: 296, 314, 192, 295, 317, 479

Kumelsk, 18-500, Kumelsk, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-28
Cena wywołania: 269 133 zł
Cena oszacowania: 403 699 zł