Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kramarzówka, Kramarzówka (podkarpackie). Działki numer: 2473, 2180, 2191

Kramarzówka, 37-560, Kramarzówka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-05-27
Sygnatura:  Km 799/21
Obszar działki: 0,8834 ha
Cena wywołania: 17 228 zł
Cena oszacowania: 22 980 zł
Wadium: 2 298 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

Bogusław Mazur

Kancelaria Komornicza, Czarnieckiego 13, Jarosław,  37-500 Jarosław

tel. 16 621 30 66 / fax. 16 621 30 66

Sygnatura: Km 799/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 nr KW  


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-05-2022r. o godz.11:00 w kancelarii  mieszczącej się 37-500 Jarosław ul. Stefana Czarnieckiego 13/2  , , odbędzie się pierwsza licytacja   nieruchomości  
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 37-560 Pruchnik, Kramarzówka, 
dla której  Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: PR1J/xxxxxxxx/3]


działka nr 2180 suma oszacowania wynosi 7360,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 5520,00zł
działka nr 2191,suma oszacowania 7110,00zł,cena wywołania  5332,50zł
działka nr 2473,suma oszacowania 8510,00zł,cena wywołania 6382,50zł.


W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.12:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 37-500 Jarosław ul. Stefana Czarnieckiego 13/2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania na konto komornika nr  41 1500 1634 1216 3003 6514 0000 najpóżniej na dzień przed licytacją. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).


Komornik Sądowy

Bogusław Mazur

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Harasiuki, Huta Nowa 18 (podkarpackie). Działka numer: 895/5

Huta Nowa 18, 37-413, Harasiuki, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 162 825 zł
Cena oszacowania: 217 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Baligród, Bieszczadzka 43/4 (podkarpackie)

Bieszczadzka 43/4, 38-606, Baligród, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 49 805 zł
Cena oszacowania: 66 406 zł

Grunt w miejscowości Bratkowice, Bratkowice (podkarpackie). Działka numer: 1358

Bratkowice, 36-055, Bratkowice, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 19 908 zł
Cena oszacowania: 26 544 zł