Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kraków, Węgrzce (małopolskie). Działka numer: 81

Węgrzce, 31-242, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-05-18
Sygnatura:  KM 3300/20
Obszar działki: 0,3004 ha
Cena wywołania: 10 733 zł
Cena oszacowania: 14 310 zł
Wadium: 1 431 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza, Wybickiego 1, Kraków,  31-261 Kraków

tel. 123490487 / fax. 123490487

Sygnatura: KM 3300/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy  na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy  , 31-242 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
udział dłużniczki ********** ********* w wysokości 3/24 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 81 obręb K-27 Kraków Krowodrza, o powierzchni 0,3004 ha, objętej księgą wieczystą KR1P/xxxxxxxx/7 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie. Zgodnie z uchwałą nr LXXXVII/1131/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE" działka nr 81 położona jest w terenie R- tereny rolnicze.

 

Suma oszacowania wynosi 14 310,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 732,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 431,00 zł.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
11.05.2022 10:00 - 10:00Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marcin Godyń

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Powstańców 7/1 (małopolskie)

Powstańców 7/1, 31-422, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 595 254 zł
Cena oszacowania: 793 672 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/1 (małopolskie)

Długa 70/1, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 138 975 zł
Cena oszacowania: 185 300 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Sucharskiego (małopolskie). Działka numer: 21/2

Sucharskiego, 30-898, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 11 132 zł
Cena oszacowania: 14 842 zł