Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości KRAKÓW, Królowej Jadwigi 154 (małopolskie). Działka numer: 449/2

Królowej Jadwigi 154, 30-212, KRAKÓW, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-21
Sygnatura:  Km 2275/18
Obszar działki: 0,0428 ha
Cena wywołania: 622 227 zł
Cena oszacowania: 829 636 zł
Wadium: 82 964 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Jakub Niedopytalski

Kancelaria Komornicza, Tytusa Czyżewskiego 3, Kraków,  30-085 Kraków

tel. 12 442 01 40, 534 850 324 / fax. 

Sygnatura: Km 2275/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Jakub Niedopytalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 7, 31-547 , pokój D-142,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ** położonej przy ul. Królowej Jadwigi 154, 30-212 KRAKÓW, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 829 636,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 622 227,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 963,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 58 16001462 1875 1513 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Przy Rondzie 7, 31-547  Kraków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jakub Niedopytalski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Chełm, Chełm (małopolskie). Działki numer: 161/2, 161/1

Chełm, 32-744, Chełm, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 44 467 zł
Cena oszacowania: 66 700 zł

Dom w miejscowości Kraków, Malinowa 5 (małopolskie). Działka numer: 248

Malinowa 5, 31-222, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 909 287 zł
Cena oszacowania: 1 363 931 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Malwowa (małopolskie). Działka numer: 242/8

Malwowa, 30-609, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 394 050 zł
Cena oszacowania: 525 400 zł