Dodano dnia: 2022-02-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kozły-Janowo, Kozły-Janowo (mazowieckie). Działka numer: 55

Kozły-Janowo, 06-460, Kozły-Janowo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-19
Sygnatura:  Km 473/21
Obszar działki: 1,4700 ha
Cena wywołania: 32 025 zł
Cena oszacowania: 42 700 zł
Wadium: 4 270 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza, Długa 9A, Mława,  06-500 Mława

tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57

Sygnatura: Km 473/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 3 B,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****** ******** położonej przy  , 06-460 Kozły Janowo, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Reymonta 3, Mława, 06-500 Mława)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
działkę gruntu nr 55 Obręb:0007 Kozły Janowo jednostka ewidencyjna:141308_2 Szydłowo powiat mławski woj mazowieckie:o łącznej pow. 1,4700 ha:

Suma oszacowania wynosi 42 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CIECHANÓW 15 1020 1592 0000 2102 0054 3538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500  Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jerzy Berdyga

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Nicejska 1/349 (mazowieckie)

Nicejska 1/349, 02-763, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-11
Cena wywołania: 471 000 zł
Cena oszacowania: 628 000 zł

Dom w miejscowości Mieszczk, Mieszczk 8A (mazowieckie). Działka numer: 115

Mieszczk 8A, 09-200, Mieszczk, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-04
Cena wywołania: 245 333 zł
Cena oszacowania: 368 000 zł

Dom w miejscowości Tworki, Tworki 27 (mazowieckie). Działka numer: 26

Tworki 27, 05-604, Tworki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-19
e-licytacja
Cena wywołania: 498 836 zł
Cena oszacowania: 665 115 zł