Dodano dnia: 2021-12-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kowalówka, Kowalówka 24 (podkarpackie). Działki numer: 307, 321, 362, 363

Kowalówka, 37-613, Kowalówka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-20
Sygnatura: KMP 8/05
Obszar działki: 1,2100 ha
Cena wywołania: 4 066 zł
Cena oszacowania: 6 100 zł
Wadium: 610 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie

Marcin Saramaga

Kancelaria Komornicza, Unii Lubelskiej 6, Lubaczów, 37-600 Lubaczów

tel. 16 6322023 / fax. 16 6322023

Sygnatura: KMP 8/05

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie Marcin Saramaga na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubaczowie z siedzibą przy Mickiewicza 24/-, 37-600 Lubaczów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Żuków, 37-611 Cieszanów, dla której SĄD REJONOWY LUBACZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1L/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa objęta KW PR1L/xxxxxxxx/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności działki nr 307 o powierzchni 0,4746 ha (RV 0,0380 ha, RIVb 0,1777 ha, RIVa 0,2589 ha), działki nr 321 o powierzchni 0,3194 ha (Lzr-RV 0,0957 ha, Lzr-RIVb 0,2237 ha), działki nr 362 o powierzchni 0,3341 ha (ŁIV) i działki nr 363 o powierzchni 0,0744 ha (ŁIV) o łącznym obszarze 1,2025 ha, położonych w terenach upraw rolnych w miejscowości Żuków, gmina Cieszanów – obszar wiejski, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie. Właściciel nieruchomości Michał Zaborniak 1/4 udziału

Suma oszacowania wynosi  6 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 066,67 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie mozna uiścic także na konto komornika : PKO S.A. O/Lubaczów 41 1240 2584 1111 0000 3946 0631.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Saramaga

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Sokolniki, Wiejska 14 (podkarpackie). Działki numer: 195, 98, 97

Wiejska 14, 39-434, Sokolniki, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 4 658 zł
Cena oszacowania: 301 240 zł

Dom w miejscowości Kielnarowa, Kielnarowa 37 (podkarpackie). Działka numer: 550/4

Kielnarowa 37, 36-020, Kielnarowa, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 323 075 zł
Cena oszacowania: 484 613 zł

Grunt w miejscowości Rzeszów, Rzeszów (podkarpackie). Działka numer: 186/2

Rzeszów, 35-304, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-03-07
e-licytacja
Cena wywołania: 56 375 zł
Cena oszacowania: 75 166 zł