Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kowalewko, Kowalewko (mazowieckie). Działka numer: 275

Kowalewko, 06-522, Kowalewko, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-12
Sygnatura: KM 2797/20
Obszar działki: 0,0300 ha
Cena wywołania: 6 450 zł
Cena oszacowania: 8 600 zł
Wadium: 860 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jacek Jędrzejczak

Kancelaria Komornicza, Mariacka 1, Mława, 06-500 Mława

tel. 0236540177 / fax. 0236540177

Sygnatura: KM 2797/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jacek Jędrzejczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 2b, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kowalewko , 06-445 Strzegowo, dla której SĄD REJONOWY MŁAWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomości w postaci niezabudowanej działki gruntu nr 275 o pow. 0.0300 ha położonej w miejscowości Kowalewko gmina Strzegowo powiat mławski. Przedmiotowa nieruchomość wedle SUiKZP gminy Strzegowo znajduje się w obszarze istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka stanowi własność Wrzesiński Grzegorz i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w MŁAWA nr PL1M/xxxxxxxx/8. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8.600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 6.450,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 8 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 450,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO XIII O. w Warszawie 92 1240 2034 1111 0010 4246 5277.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Jędrzejczak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Nowolipki 22/139 (mazowieckie)

Nowolipki 22/139, 01-019, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 205 125 zł
Cena oszacowania: 273 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Piastów, Mikołaja Reja 17/17 (mazowieckie)

Mikołaja Reja 17/17, 05-820, Piastów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 258 075 zł
Cena oszacowania: 344 100 zł

Dom w miejscowości Grądki, Czarna Droga 29 (mazowieckie). Działka numer: 39/1

Czarna Droga 29, 05-084, Grądki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 235 267 zł
Cena oszacowania: 352 900 zł