Dodano dnia: 2022-02-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kowale, Kowale (dolnośląskie). Działka numer: 163

Kowale, 55-120, Kowale, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-30
Sygnatura: GKM 26/20
Obszar działki: 0,0524 ha
Cena wywołania: 2 325 zł
Cena oszacowania: 3 100 zł
Wadium: 310 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 39/2, 55-100 Trzebnica

tel. 713105517 / fax. 717227982

Sygnatura: GKM 26/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2022 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy KOWALE nr działki 163/-,KOWALE, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE, dla której SĄD REJONOWY W TRZEBNICY IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,0524 ha (tj. 524 m²), położona w terenie zabudowanym, w południowej części wsi Kowale, w gminie Oborniki Śląskie, znajdująca się w granicach działki ewidencyjnej nr 163, AM-1, obręb: Kowale, jednostka ewidencyjna (gmina): Oborniki Śląskie, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr WR1W/xxxxxxxx/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, powiatowej nr 1345D o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej główną ulicę przebiegającą przez wieś oraz do działki nr 161, użytkowane jako komunikacja zespołu około 50 ogródków działkowych – tj. działek podobnych do będącej przedmiotem wyceny – znajdujących się na zapleczu osiedla budynków wielorodzinnych i użytkowanych głównie przez jego mieszkańców. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działka znajduje się na terenie ogrodów działkowych. Nieruchomość jest nieużytkowana, porośnięta odłogowaną roślinnością trawiastą. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 10m × 50 m, jest nieogrodzona, a ukształtowanie terenu nieruchomości charakteryzuje się naturalnym, nieznacznym, spadkiem w kierunku wschodnim. Nieruchomość nie posiada wykonanych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, nie jest objęta ochroną konserwatorską, nie znajduje się w strefie rewitalizacji.

Suma oszacowania wynosi 3 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 325,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 73 1020 5226 0000 6602 0429 2660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Modliński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Brennik, Brennik (dolnośląskie). Działka numer: 259/3

Brennik, 59-500, Brennik, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 51 611 zł
Cena oszacowania: 68 815 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Łaciarska 25/5 (dolnośląskie)

Łaciarska 25/5, 50-146, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 421 275 zł
Cena oszacowania: 561 700 zł

Grunt w miejscowości Stary Julianów, Stary Julianów (dolnośląskie). Działka numer: 551/3

Stary Julianów, 58-321, Stary Julianów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 83 800 zł
Cena oszacowania: 125 700 zł