Dodano dnia: 2022-01-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kowala, Kowala 56 (świętokrzyskie). Działka numer: 256/3

Kowala 56, 26-052, Kowala, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-10
Obszar działki: 1355,0000 m2
Cena wywołania: 97 500 zł
Cena oszacowania: 130 000 zł
Wadium: 13 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy                                                                                                                Kielce, dnia  05-01-2022

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Emilia Bartosik

Kancelaria Komornicza nr II w Kielcach

25-312 Kielce ul. Warszawska 30/13

tel. 41 343 27 93 / kom.533 087 631  e-mail: kielce.bartosik@komornik.pl

 Km 351/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-02-2022r. o godz.14:00w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawska 44 w sali nr IV, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości  należącej  do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Kowala, gmina Nowiny, działka ewidencyjna 256/3 z obrębu 0001 Kowala dla której  Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KI1L/xxxxxxxx/1. 

Suma oszacowania wynosi 130.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97.500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi,  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika)

Rękojmię należy uiścić  na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP 29124044161111001051999909

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość  od godz.16:00  do godz.18:00 oraz przeglądać  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                             Emilia Bartosik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Sulisławice, Sulisławice (świętokrzyskie)

Sulisławice, 27-670, Sulisławice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-02-05
e-licytacja
Cena wywołania: 122 059 zł
Cena oszacowania: 183 088 zł

Dom w miejscowości Staszów, Opatowska 76 (świętokrzyskie). Działki numer: 586, 809/2

Opatowska 76, 28-200, Staszów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 71 111 zł
Cena oszacowania: 106 667 zł

Dom w miejscowości Pępice, Pępice 244D (świętokrzyskie). Działki numer: 495/8, 495/4

Pępice 244D, 26-080, Pępice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 426 000 zł
Cena oszacowania: 639 000 zł