Dodano dnia: 2021-12-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kotowa Wola, Kotowa Wola (podkarpackie). Działka numer: 603/2

Kotowa Wola, 37-415, Kotowa Wola, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura: Km 611/20
Obszar działki: 1,0800 ha
Cena wywołania: 22 382 zł
Cena oszacowania: 29 843 zł
Wadium: 2 985 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

Zofia Ferenc

Kancelaria Komornicza, Al. Jana Pawla II 25A, Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola

tel. 158381033 / fax. 158381033

Sygnatura: Km 611/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Zofia Ferenc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Kotowa Wola, 37-415 Zaleszany, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa. Nr działki 603/2. Użytki Lzr-RIVa, RIVa, RIVb. Działka nieużytkowana, porosła wysokimi chwastami, trawami, samosiejka sosny i brzozy. Obszar całej nieruchomości 1,08 ha.

Suma oszacowania wynosi 29 843,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 382,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 984,30 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 07 16001462 1869 5005 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Zofia Ferenc

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Sonina, Sonina (podkarpackie). Działka numer: 545/3

Sonina, 37-100, Sonina, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 46 500 zł
Cena oszacowania: 62 000 zł

Grunt w miejscowości Głowaczowa, Głowaczowa - (podkarpackie). Działka numer: 4

Głowaczowa -, 39-215, Głowaczowa, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 29 844 zł
Cena oszacowania: 39 792 zł

Dom w miejscowości Sokołów Małopolski, Ogrodowa 13 (podkarpackie). Działki numer: 3392/2, 3391/2

Ogrodowa 13, 36-050, Sokołów Małopolski, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 114 900 zł
Cena oszacowania: 153 200 zł