Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kostarowce, Kostarowce (podkarpackie). Działka numer: 784/8

Kostarowce, 38-507, Kostarowce, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-13
Sygnatura: km 1048/19
Obszar działki: 0,0320 ha
Cena wywołania: 7 425 zł
Cena oszacowania: 9 900 zł
Wadium: 990 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sanoku

Małgorzata Koczera

Kancelaria Komornicza, Grzegorza 3, Sanok, 38-500 Sanok

tel. (13) 46 31682 / fax. (13) 46 31 682

Sygnatura: km 1048/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Małgorzata Koczera na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2022 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Sanoku , ul. T. Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój s.105, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Kostarowce, 38-500 Sanok, dla której nieruchomość gruntowa prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa działka położona jest w południowo-wschodniej części miejscowości , w odległości ok. 1,5 km na północ od drogi krajowej nr 28, na obrzeżach obszaru zurbanizowanego, w pobliżu zabudowy byłego PGR w Kostarowcach, ok. 0,5 km na wschód od starego parku dworskiego ze stawami. W odległości ok. 40 m na zachód od szacowanej działki położona jest najbliższa zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa. Natomiast na południe rozciągają się rolne tereny byłego PGR. Jest to obszar pozostawiony w użytkowaniu rolniczym, pola są w znacznej części uprawiane, użytkowane. Działka znajduje się od strony wschodniej, z działkami przeznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną, od strony zachodniej z działką nie objętą planem miejscowym o użytku gruntowym R " grunty orne" i klasie gruntu III a, która w dacie szacowania stanowił działkę rolną. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca niewydzielony udział 2/3 części nieruchomości oznaczonej działką nr 784/8 o powierzchni 0,0320 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi księgę wieczystą o nr KW KS1S/xxxxxxxx/8. Szacowana działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, do działek nr 787/7, 784/6, 784/5, leżących kolejno, w pasie gruntów biegnącym od drogi gminnej w głąb obszaru jeszcze niezabudowanego. Dojazd, działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej nr ew. działki 766, w tej części miejscowości będącej głównym szlakiem komunikacyjnym. Droga jest utwardzona płytami drogowymi wielkogabarytowymi. Kształt przedmiotowej działki typowy dla działek drogowych, długi, wąski, o wymiarach ok. 4 m x ok. 80 m. Topografia korzystna, teren płaski. SPOSÓB UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI Działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, zapewniającą dostęp do drogi publicznej, kolejno do działkom nr 787/7, 784/5 i 784/5.

Suma oszacowania wynosi 9 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 425,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polski S.A. I Oddział w Sanoku 40 10902750 0000 0001 4165 6014.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Małgorzata Koczera

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bratkowice, Bratkowice (podkarpackie). Działka numer: 1358

Bratkowice, 36-055, Bratkowice, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 19 908 zł
Cena oszacowania: 26 544 zł

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Stanisława Mikołajczyka 16/126 (podkarpackie)

Stanisława Mikołajczyka 16/126, 35-209, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 244 448 zł
Cena oszacowania: 325 931 zł

Grunt w miejscowości Zalesie Gorzyckie, Zalesie Gorzyckie (podkarpackie). Działki numer: 412, 411

Zalesie Gorzyckie, 39-434, Zalesie Gorzyckie, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 857 493 zł
Cena oszacowania: 1 286 240 zł