Dodano dnia: 2022-01-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kosówka, Kosówka (podlaskie). Działki numer: 290, 291

Kosówka, 19-206, Kosówka, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-05
Sygnatura:  Km 784/19
Obszar działki: 1,6777 ha
Cena wywołania: 35 715 zł
Cena oszacowania: 47 620 zł
Wadium: 4 762 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grajewie

Grażyna Sosnowska

Kancelaria Komornicza, Os. Południe 9, Grajewo,  19-200 Grajewo

tel. 86 2723677 / fax. 

Sygnatura: Km 784/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie z siedzibą przy Kolejowa 1, 19-200 Grajewo,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************* ************** położonej przy  ,Rydzewo,  19-206 Rajgród, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie (adres: ul. ul. Mickiewicza 2, Grajewo, 19-200 Grajewo)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1G/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 47 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 715,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 762,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 66 1020 1332 0000 1802 0037 3423.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kolejowa 1, Grajewo, 19-200  Grajewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Grażyna Sosnowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kleosin, Gałczyńskiego 6/2/1 (podlaskie). Działka numer: 73/6

Gałczyńskiego 6/2/1, 16-001, Kleosin, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 81 875 zł
Cena oszacowania: 81 876 zł

Mieszkanie w miejscowości Łomża, Piękna 14/10 (podlaskie)

Piękna 14/10, 18-400, Łomża, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 255 308 zł
Cena oszacowania: 340 410 zł

Grunt w miejscowości Kaletnik, Kaletnik (podlaskie). Działka numer: 44

Kaletnik, 16-411, Kaletnik, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 21 334 zł
Cena oszacowania: 32 000 zł