Dodano dnia: 2021-12-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kościejów, Kościejów (małopolskie). Działki numer: 500, 526

Kościejów, 32-222, Kościejów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2021-12-16
Sygnatura:  GKM 6/21
Obszar działki: 1,7900 ha
Cena wywołania: 98 928 zł
Cena oszacowania: 131 904 zł
Wadium: 13 191 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Miechowie

Magdalena Rak

Kancelaria Komornicza, ul. Służba Polsce 8, Miechów,  32-200 Miechów

tel. 609 205 120 / fax. 

Sygnatura: GKM 6/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miechowie Magdalena Rak Kancelaria Komornicza nr III w Miechowie na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2021 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Kościejów,  32-222 Racławice, dla której SĄD REJONOWY W MIECHOWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , KOŚCIEJÓW, 32-222 RACŁAWICE)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1M/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
- działka nr 525 w całości użytkowana na cele rolne. Na powierzchni ok 2,5 ha obsiana pszenżytem, a na pow. około 1 ha lucerną. Działka kształtem zbliżona do figury prostokąta o szerokości około 91 m, w części środkowej i północnej kształt działki nieregularny. Ukształtowanie terenu zmienne. Dojazd do działki od strony południowej drogą o utwardzonej asfaltowej nawierzchni. -działka nr 527 w całości użytkowana na cele rolne, w dniu oględzin tj. 09-08-2021r. nieobsadzona, ostatnio na całej pow. działki sadzony był bób. Działka charakteryzuje się regularnym zwartym kształtem zbliżonym do figury prostokąta o średniej szerokości 14m. Ukształtowanie terenu z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Dojazd do działki od strony południowej drogą o utwardzonej asfaltowej nawierzchni.

 

Suma oszacowania wynosi 131 904,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 928,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 190,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00.

 

- nieruchomości położonej przy  82,Kościejów,  32-222 Racławice, dla której SĄD REJONOWY W MIECHOWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  82, KOŚCIEJÓW, 32-222 RACŁAWICE) prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1M/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
działki nr 497, 498 o łącznej pow. 4,8600ha w całości użytkowane na cele rolne, niezabudowane. -Działka nr 497 w dniu oględzin tj. 09-08-2021r. obsadzona kapustą. Kształt działki regularny,zwarty zbliżony do figury prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. W północno zachodnim narożniku działki posadowione jest jedno ramię dwuramiennego słupa energetycznego. Dojazd do działki do strony północnej poprzez działkę nr 697, która stanowi własność gminy i jest wykorzystywana jako droga. -Działka nr 498 na 3 ha obsiana owsem, na pow. ok 1ha lucerną. Kształt działki regularny, zwarty zbliżony do figury prostokąta o średniej szerokości 114 m. Ukształtowanie działki zmienne, z nachyleniem zarówno w kierunku północnym jak i południowym. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega sieć wodociągowa oraz energetyczna. Dojazd do działki do strony południowej drogą o utwardzonej asfaltowej nawierzchni.

 

Suma oszacowania wynosi 202 338,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 753,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 233,80 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00.

 

- nieruchomości położonej przy  ,Kościejów,  32-222 Racławice, dla której SĄD REJONOWY W MIECHOWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , KOŚCIEJÓW, 32-222 RACŁAWICE) prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1M/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
działki nr 500, 526 o łącznej pow. 1,7900ha -działka nr 526 charakteryzuje się regularnym zwartym kształtem zbliżonym do figury prostokąta o średniej szerokości 30m. Ukształtowanie terenu zmienne, działka pofałdowana. Działka na pow. ok. 0,40 ha stanowi nieużytki, w pozostałej części użytkowana jest na cele rolne, w dniu oględzin tj. 09-08-2021r. obsiana pszenicą. Działka nr 526 położona jest na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz na niewielkiej powierzchni w północnej części działki na terenie zalesień. -działka nr 500 - na części działki posadowiony jest budynek inwentarski (budynek znajduje się także na części działki nr 499 objętej księga wieczystą nr KR1M/xxxxxxxx/3 razem z działką nr 500 tworzą kompleks nieruchomości)- budynek chlewni. Powierzchnia budynku wynosi około 390m2 w tym około 20 m2 powierzchni tzw. dobudówki. Dobudówka nieudostępniona podczas wizji lokalnej. Powierzchnia zabudowań oszacowana przez biegłego. Wysokość maksymalna wynosi około 6,5 m, wysokość maksymalna około 4,5 . Budynek wybudowany w 2017r. Ściany murowane ocieplone styropianem i otynkowane. Strop z płyt warstwowych na belkach stalowych. Na całej długości kalenicy znajduje się otwierany świetlik. Wzdłuż całej długości ścian po obydwóch stronach wykonane są świetliki. Budynek wyposażony jest w 15 bram zewnętrznych, stalowych, ocieplonych. W budynku rozprowadzona jest instalacja elektryczna. Na terenie nieruchomości wykonane są dwa szamba w tym jedno techniczne z obory oraz przyłącze wody gminnej. Działka nr 500 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

 

Suma oszacowania wynosi 282 384,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 211 788,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 238,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. 18 1020 2892 0000 5802 0743 6050 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Rak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Nowy Sącz, Nowy Sącz (małopolskie). Działki numer: 426, 430

Nowy Sącz, 33-340, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 97 367 zł
Cena oszacowania: 146 050 zł

Dom w miejscowości Rożnowice, Rożnowice (małopolskie). Działka numer: 1209

Rożnowice, 38-323, Rożnowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 198 620 zł
Cena oszacowania: 264 826 zł

Grunt w miejscowości Zagórze, Zagórze (małopolskie). Działka numer: 2668

Zagórze, 32-555, Zagórze, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 93 450 zł
Cena oszacowania: 140 175 zł