Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Koryciski, Koryciski 14 (podlaskie). Działki numer: 71, 119

Koryciski 14, 17-204, Koryciski, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-22
Sygnatura: Km 3560/20
Obszar działki: 0,6000 ha
Cena wywołania: 3 750 zł
Cena oszacowania: 5 000 zł
Wadium: 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Patryk Capała

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 33, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85 730 4787 / fax. 85 7304787

Sygnatura: Km 3560/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Capała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-12-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Koryciski , 17-204 Koryciski, dla której Sąd Rejonowy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o numerze BI2P/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 71 o obszarze 0,27 ha

Suma oszacowania wynosi 5 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 07 1020 1332 0000 1402 0032 2107.  Rękojmia powinna być złożona najpóźniejdzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Patryk Capała

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Płociczno-Tartak, Płociczno-Tartak 12/7 (podlaskie)

Płociczno-Tartak 12/7, 16-402, Płociczno-Tartak, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
e-licytacja
Cena wywołania: 93 000 zł
Cena oszacowania: 124 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Płociczno-Osiedle, Płociczno-Osiedle 1/1 (podlaskie)

Płociczno-Osiedle 1/1, 16-413, Płociczno-Osiedle, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 74 200 zł
Cena oszacowania: 111 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Sokółka, Pocztowa 2/49 (podlaskie)

Pocztowa 2/49, 16-100, Sokółka, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 202 972 zł
Cena oszacowania: 304 458 zł