Dodano dnia: 2022-03-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Koroszczyn, Józefa Piłsudskiego 2 (lubelskie). Działka numer: 982

ul. Józefa Piłsudskiego, 21-550, Koroszczyn, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-18
Sygnatura: KM 497/20
Obszar działki: 0,0500 ha
Cena wywołania: 1 340 zł
Cena oszacowania: 2 010 zł
Wadium: 201 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Mirosław Sacewicz

Kancelaria Komornicza, Sadowa 11-21/9, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska

tel. (83) 342-68-91 / fax. (83) 342-68-91

Sygnatura: KM 497/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Koroszczyn (gm. Terespol), 21-550 Terespol, dla której SĄD REJONOWY BIAŁA PODLASKA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
grunty orne - numer ewidencyjny działki: 982 o powierzchni 0,0500 ha (ogród działkowy)

Suma oszacowania wynosi 2 010,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 340,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 201,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Sacewicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Nowy Uścimów, Nowy Uścimów (lubelskie). Działki numer: 1063, 1049/7, 1049/8, 820, 903, 992, 916, 18, 1081

Nowy Uścimów, 21-109, Nowy Uścimów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 210 000 zł
Cena oszacowania: 13 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zamość, Bohaterów Monte Cassino 8/45 (lubelskie)

Bohaterów Monte Cassino 8/45, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 155 250 zł
Cena oszacowania: 207 000 zł

Grunt w miejscowości Bortatycze, Bortatycze (lubelskie). Działki numer: 1160, 1044

Bortatycze, 22-400, Bortatycze, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 1 388 zł
Cena oszacowania: 58 960 zł