Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Konstantynów Łódzki, Jana Pawła II 25a (łódzkie). Działki numer: 300/1, 304/3, 293/16, 293/9

Jana Pawła II 25a, 95-050, Konstantynów Łódzki, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-02
Sygnatura:  KM 504/20
Obszar działki: 0,4070 ha
Cena wywołania: 345 300 zł
Cena oszacowania: 460 400 zł
Wadium: 46 040 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Dariusz Kubańczyk

Kancelaria Komornicza, Warszawska 44/50, Pabianice,  95-200 Pabianice

tel. 534-950-019 / fax. 

Sygnatura: KM 504/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Dariusz Kubańczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach z siedzibą przy Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice, pokój VIII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy Ogrodowa , 95-050 Konstantynów Łódzki, dla której SĄD REJONOWY PABIANICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , PABIANICE, 95-200 PABIANICEprowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 460 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 92102033520000180202303436.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Partyzancka 105/127, Pabianice, 95-200  Pabianice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Kubańczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Budzów, Budzów 19 (łódzkie). Działka numer: 76

Budzów 19, 97-532, Budzów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 88 933 zł
Cena oszacowania: 133 400 zł

Grunt w miejscowości Wólka Jeruzalska, Wólka Jeruzalska (łódzkie). Działki numer: 42/1, 42/2

Wólka Jeruzalska, 96-111, Wólka Jeruzalska, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 138 804 zł
Cena oszacowania: 185 072 zł

Nieruchomość w miejscowości Sosnowiec, Sosnowiec (łódzkie)

Sosnowiec, 95-010, Sosnowiec, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 1 052 667 zł
Cena oszacowania: 1 579 000 zł