Dodano dnia: 2021-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Koniecmosty, 776 (świętokrzyskie). Działka numer: 411

Koniecmosty, 28-160, Koniecmosty, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-07
Sygnatura: Km 14/21
Obszar działki: 1,2800 ha
Cena wywołania: 48 025 zł
Cena oszacowania: 64 033 zł
Wadium: 6 403 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Przemysław Rogala
Kancelaria Komornicza nr V w Busku-Zdroju
Kancelaria Komornicza 28-100 Busko-Zdrój, ul.  Kościuszki 60/114
tel.: 576-572-996, email: busko.zdroj.rogala@komornik.pl, www.busko.komornik.pl
konto: Bank BNP Paribas S.A. 26 1600 1462 1826 6626 0000 0003 
Sygn. akt Km 14/21
Busko-Zdrój, dnia 21.12.2021OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Przemysław Rogala Kancelaria Komornicza nr V w Busku-Zdroju  na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.02.2022 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju mającego siedzibę pod adresem: ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej położonej pod adresem: 
Koniecmosty 
28-160 Wiślica,
dla której SĄD REJONOWY BUSKO ZDRÓJ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/7 stanowiącej działkę nr 411 o powierzchni 1,2800 ha z obrębu 0009 Koniecmosty, będącej  własnością dłużnika: *********** ***********.
Suma oszacowania wynosi 64 033,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 48 024,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 403,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:


26 1600 1462 1826 6626 0000 0003 Bank BNP Paribas S.A.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 280/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Przemysław Rogala

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piekoszów, Zaciszna 4/5 (świętokrzyskie)

Zaciszna 4/5, 26-065, Piekoszów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 188 857 zł
Cena oszacowania: 283 285 zł

Grunt w miejscowości Izabelów, Izabelów (świętokrzyskie). Działka numer: 360

Izabelów, 26-200, Izabelów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
e-licytacja
Cena wywołania: 24 139 zł
Cena oszacowania: 36 208 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Skarżysko-Kamienna, Paryska 81 (świętokrzyskie)

Paryska 81, 26-110, Skarżysko-Kamienna, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 324 697 zł
Cena oszacowania: 432 929 zł