Dodano dnia: 2021-12-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Koleczkowo, Józefa Bema (pomorskie). Działki numer: 383/27, 383/28

Józefa Bema, 84-208, Koleczkowo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-04
Obszar działki: 2400,00 m2
Cena wywołania: 762 639 zł
Cena oszacowania: 1 016 853 zł
Wadium: 101 686 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GD1W/xxxxxxxx/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Jarosław Świeczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-02-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie 84-200 Wejherowo, Wniebowstąpienia 4, sala nr 144  odbędzie się pierwsza licytacja udziału 51/100 niewydzielonej części nieruchomości   
należącego   do dłużnika **** ******** położonej: Kielno,
     dla której  Sąd Rejonowy w Wejherowie IV  Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1W/xxxxxxxx/5  
Suma oszacowania wynosi 1 016 853,30zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    762 639,98zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 685,33zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O/Wejherowo 86 10201912 0000 9602 0011 8232 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Opis nieruchomości:
Nieruchomość nr KW GD1W/xxxxxxxx/5 stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami komercyjnymi (hale produkcyjne) z zapleczem socjalno - biurowym, położoną w miejscowości Kielno, obręb 10, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 383/27 i 383/28 łącznego obszaru 2400 m2.  
Nieruchomość stanowi dwie, połączone ze sobą funkcjonalnie działki ewidencyjne:
Działka nr 383/27 zabudowana jest obiektem komercyjnym stanowiacym zaplecze socjalno - biurowe, budynek produkcyjny i halę produkcyjną (ta ostatnia częściowo położona jest również na sąsiedniej działce nr 383/28 i częściowo na sąsiedniej nieruchomości).
Działka nr 383/28 stanowi w części drogę dojazdową do zabudowy, częściowo zabudowana jest halą produkcyjną. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Wejherowie przy Wniebowstąpienia 4 protokół opisu i oszacowania
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy
 dr  Jarosław Świeczkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Szlachta, 11 Listopada (pomorskie). Działki numer: 122/6, 23

11 Listopada, 83-243, Szlachta, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-03-28
Cena wywołania: 104 475 zł
Cena oszacowania: 139 300 zł

Dom w miejscowości Leśniewo, Nad Strumieniem (pomorskie). Działka numer: 712/27

Nad Strumieniem, 84-106, Leśniewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 224 925 zł
Cena oszacowania: 299 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Brzyno, Szkolna 5/2 (pomorskie)

Szkolna 5/2, 84-113, Brzyno, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 87 333 zł
Cena oszacowania: 131 000 zł