Dodano dnia: 2022-02-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kociszew, Kociszew (mazowieckie). Działka numer: 12/5

Kociszew, 05-604, Kociszew, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-26
Sygnatura:  GKm 55/20
Obszar działki: 2,0000 ha
Cena wywołania: 501 500 zł
Cena oszacowania: 1 003 000 zł
Wadium: 100 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52, Grójec,  05-600 Grójec

tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96

Sygnatura: GKm 55/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022 o godz. 12:00 pod adresem: Motor Energy sp. z o.o., działka nr 12/5 , 05-600 Kociszew miejsce położenia nieru,  odbędzie się druga licytacja:

 

- użytkowania wieczystego położonego przy  ,Kociszew,  05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Licytacja odbędzie się w miejscowości Kociszew gm. Grójec woj. mazowieckie, na działce ew. nr 12/5 ( w miejscu położenia licytowanej nieruchomości przy trasie Grójec -Warka). Przedmiotem licytacji będzie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości do 19 marca 2090r. - działki gruntu położonej w miejscowości Kociszew gm. Grójec woj. mazowieckie, działka nr 12/5, (obręb 0016), o powierzchni 2,0000 ha. Na działce znajduje się m. in. i utwardzenie z kostki betonowej i wylewka po budynku hangaru. Nieruchomość położona jest przy drodze asfaltowej, na terenach uzbrojonych w sieć energetyczną i wodociągową z własnego ujęcia wody – studni głębinowej. Działka została zmeliorowana. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, częściowo zadrzewione, rozproszona zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grójec wyceniana nieruchomość znajduje się w strefie „C” obejmującej obszar 16 sołectw lub ich części, z dominacją rolnictwa uprawowego o mniejszej intensywności gospodarki sadowniczej, obejmujący wschodnią i północną część gminy. Zgodnie z rysunkiem studium działka położona jest na terenach uprawnych. Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana. Dłużnikiem w sprawie jest Motor Energy sp. z o.o. w Warszawie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/xxxxxxxx/3. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl

 

Suma oszacowania wynosi 1 003 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 501 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 04:00 do godz. 14:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. 82 1020 4317 0000 5302 0093 7615 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Robert Sienkiewicz

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Żelechów, Żelechów (mazowieckie). Działki numer: 35/3, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 35/23

Żelechów, 05-831, ŻELECHÓW, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 1 527 400 zł
Cena oszacowania: 2 291 100 zł

Dom w miejscowości Milewko, Milewko 1 (mazowieckie). Działka numer: 182/1

Milewko 1, 09-226, Milewko, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 51 533 zł
Cena oszacowania: 77 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Zegrze Południowe, Rybaki 8/32 (mazowieckie)

Rybaki 8/32, 05-130, Zegrze Południowe, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 81 150 zł
Cena oszacowania: 108 200 zł