Dodano dnia: 2022-03-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kochanówka, Krzyżanówka, Kochanówka, Krzyżanówka (mazowieckie). Działki numer: 395, 434, 512, 672, 718, 770, 786, 787, 396, 435, 513, 720, 2201, 2584

Kochanówka, Krzyżanówka, 27-353, Kochanówka, Krzyżanówka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-27
Sygnatura: Km 386/21
Obszar działki: 6,0900 ha
Cena wywołania: 205 877 zł
Cena oszacowania: 274 502 zł
Wadium: 27 450 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lipsku

Tadeusz Kaźmierski

Kancelaria Komornicza, Partyzantów 5, Lipsko, 27-300 Lipsko

tel. 483782697 / fax.

Sygnatura: Km 386/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipsku Tadeusz Kaźmierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2022 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Lipsku z siedzibą przy Partyzantów 1, 27-300 Lipsko, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Kochanówka, Krzyżanówka, 27-350 Sienno, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1L/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Działki rolne oznaczone nr 395, 434, 512, 672, 718, 770, 786, 787, 396, 435, 513, 720 - położone w Kochanówce, działki nr 2201, 2584 - położone w Krzyżanówce o łącznej powierzchni 6,0900ha. Nieruchomość należy do dłużnika: Dariusz Kasiński, położona w gminie 27-350 Sienno, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RA1L/xxxxxxxx/9]

Suma oszacowania wynosi 274 502,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 876,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 450,20 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją od godz. 10:00 do godz. 14:00 można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lipsku mieszczącym się pod adresem: Partyzantów 1, Lipsko, 27-300 Lipsko.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 87 1020 4317 0000 5602 0091 5165.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tadeusz Kaźmierski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Sokołów Podlaski, Wolności 57 (mazowieckie). Działka numer: 1233

Wolności 57, 08-300, Sokołów Podlaski, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 105 238 zł
Cena oszacowania: 140 317 zł

Grunt w miejscowości Stoczek, Mrozowa Wola (mazowieckie). Działki numer: 622, 222

Mrozowa Wola, 07-104, Stoczek, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 11 372 zł
Cena oszacowania: 22 234 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Ostrobramska 83/garaż 9 (mazowieckie)

Ostrobramska 83/garaż 9, 04-175, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 18 686 zł
Cena oszacowania: 24 914 zł