Dodano dnia: 2022-01-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kochanówka, Kochanówka (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 110

Kochanówka, 11-100, Kochanówka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-16
Sygnatura: KM 386/21
Obszar działki: 1,5700 ha
Cena wywołania: 4 125 zł
Cena oszacowania: 5 500 zł
Wadium: 550 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim

Michał Kędzierski

Kancelaria Komornicza, ul. Plac Wolności 7-9 lok. 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (89)7674542 / fax. (89)7674542

Sygnatura: KM 386/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warminskim Michał Kędzierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2022 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy Bartoszycka 4a, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój 110, , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kochanówka , 11-100 Lidzbark Warmiński, dla której SĄD REJONOWY LIDZBARK WARMIŃSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1L/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Licytacja udziału w wysokości 1/4 w nieruchomości rolnej o powierzchni 1,5700 ha, składającej się z działki nr 110 obręb Kochanówka, położonej w gminie Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/xxxxxxxx/4. Teren działki w ok. 90% zalany.

Suma oszacowania wynosi 5 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 125,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 81116022020000000080281396.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Michał Kędzierski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zwierzno, Zwierzno 12 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 267, 268

Zwierzno 12, 82-325, Zwierzno, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 108 750 zł
Cena oszacowania: 145 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Giżycko, Unii Europejskiej 1/3A (warmińsko-mazurskie)

Unii Europejskiej 1/3A, 11-500, Giżycko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-26
Cena wywołania: 243 255 zł
Cena oszacowania: 398 939 zł

Grunt w miejscowości Kowale, Kowale (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 49

Kowale, 14-520, Kowale, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 468 867 zł
Cena oszacowania: 703 300 zł