Dodano dnia: 2021-11-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kobyle, Kobyle (łódzkie). Działka numer: 105/1

Kobyle, 99-150, Kobyle, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-11
Sygnatura:  Kmp 4/19
Obszar działki: 3,2392 ha
Cena wywołania: 72 153 zł
Cena oszacowania: 96 204 zł
Wadium: 9 621 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Mateusz Miszczak

Kancelaria Komornicza, ul. Przedrynek 8, Łęczyca,  99-100 www.komornikleczyca.pl

tel. 242779289 / fax. 242779289

Sygnatura: Kmp 4/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy z siedzibą przy ul. M.Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Kobyle,  99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Kobyle, gmina Grabów, powiat Łęczycki jest to działka oznaczona numerem 105/1 w edwidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Łęczycy o powierzchni 3,2392ha, stanowiąca użytki rolne klasy: VI - 0,64ha IVa - 1,448ha IVb - 0,0266ha IIIb - 0,0376ha V - 1,078ha W-RIVb - 0,0090ha Oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów jako tereny upraw rolnych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 96 204,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 153,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 620,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. M.Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100  Łęczyca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mateusz Miszczak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Koryta, Koryta (łódzkie). Działka numer: 58/2

Koryta, 99-100, Koryta, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-30
e-licytacja
Cena wywołania: 24 150 zł
Cena oszacowania: 32 200 zł

Dom w miejscowości Głuchów, Głuchów 11 (łódzkie). Działka numer: 132/3

Głuchów 11, 99-311, Głuchów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 80 733 zł
Cena oszacowania: 121 100 zł

Grunt w miejscowości Łódź, Dworcowa 32F (łódzkie). Działka numer: 27/10

Dworcowa 32F, 92-636, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 171 750 zł
Cena oszacowania: 229 000 zł