Dodano dnia: 2021-12-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kobyla Góra, Kobyla Góra (wielkopolskie). Działka numer: 302/3

Kobyla Góra, 63-507, Kobyla Góra, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-22
Sygnatura: Kmp 6/19
Obszar działki: 0,4992 ha
Cena wywołania: 24 000 zł
Cena oszacowania: 32 000 zł
Wadium: 3 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie

Marek Stolarczyk

Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 9, Ostrzeszów, 63-500 Ostrzeszów

tel. 627322830 / fax. 627322839

Sygnatura: Kmp 6/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-12-2021 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z siedzibą przy Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Gen.Świerczewskiego 27, 63-507 Kobyla Góra, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona pod adresem: 63-507 Kobyla Góra, Gen. , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/xxxxxxxx/6. Działka 302/3 zlokalizowana jest w południowej części miejscowości Kobyla Góra w otoczeniu terenów leśnych oraz pojedynczej zabudowy. Mediów brak. Działka w kształcie nieregularnym. Działka zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku około 40 lal. Zwarcie luźne. Drzewostan częściowo samosiejki. Na działce przyczepa kempingowa w której zamieszkuje właściciel. Powierzchnia działki 0,4823ha

Suma oszacowania wynosi 32 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 200,00 zł. Rękojmie neleży złożyć najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 45 1020 2241 0000 2202 0012 9940. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
08.12.2021 - 21.12.2021 10:00 - 12:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie mieszczącym się pod adresem: Zamkowa 9a, Ostrzeszów, 63-500 Ostrzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marek Stolarczyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Wileńska 10a (wielkopolskie). Działka numer: 163/2

Wileńska 10a, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 256 000 zł
Cena oszacowania: 384 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kalisz, Podmiejska 32/1 (wielkopolskie)

Podmiejska 32/1, 62-800, Kalisz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 254 000 zł
Cena oszacowania: 381 000 zł

Dom w miejscowości Obra, Obra (wielkopolskie). Działka numer: 682

Obra, 64-211, Obra, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 142 043 zł
Cena oszacowania: 189 390 zł