Dodano dnia: 2021-12-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kobiele Małe, Kobiele Małe 27A (łódzkie). Działki numer: 313, 312, 314/1, 316/1, 317/1

Kobiele Małe 27A, 97-524, Kobiele Małe, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-31
Sygnatura:  Km 172/21
Obszar działki: 1,1099 ha
Cena wywołania: 34 200 zł
Cena oszacowania: 51 300 zł
Wadium: 5 130 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Bożena Pietras

Kancelaria Komornicza, Tysiąclecia 4, 97-500 Radomsko

tel. 44-6851784 / fax. 44-6851784

Sygnatura: Km 172/21
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Bożena Pietras na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2022 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy , 97-500 ,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ***** położonej przy Kobiele Małe 27, 97-524 Kobiele Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 1000-lecia 3 , RADOMSKO, 97-500 RADOMSKO)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działki nr 312,313,314/1,316/1 i 317/1 o pow. 1,1099 ha stanowiących pastwiska trwałe III klasy bonitacyjnej.Grunty częściowo koszone. Na części działki nr 313 znajduje się wyschnięty staw.Działki tworzą zwarty areał o kształcie wieloboku foremnego. Działki położone w pobliżu wiejskiej zabudowy. Dojazd do działek odbywa się droga gruntową a działki 312 i 313 znajdują się przy drodze asfaltowej, lecz nie mają z niej bezpośredniego wjazdu.W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura w postaci linii energetycznej oraz wodociągu gminnego. Przez działki 312,313 i 314/1 przebiega linia średniego napięcia.

Suma oszacowania wynosi 51 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 77 8980 0009 2001 0081 2818 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , 97-500  Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Bożena Pietras

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wólka Jeruzalska, Wólka Jeruzalska (łódzkie). Działki numer: 42/1, 42/2

Wólka Jeruzalska, 96-111, Wólka Jeruzalska, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 138 804 zł
Cena oszacowania: 185 072 zł

Grunt w miejscowości Janów, Borowa - Janów (łódzkie). Działka numer: 58

Borowa - Janów, 97-505, Janów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 1 473 zł
Cena oszacowania: 2 210 zł

Dom w miejscowości Chorki, Chorki 4 (łódzkie). Działki numer: 3, 41

Chorki 4, 99-150, Chorki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 775 125 zł
Cena oszacowania: 1 004 042 zł