Dodano dnia: 2022-02-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kłudno Nowe, Kłudno Nowe (mazowieckie). Działka numer: 9/2

Kłudno Nowe, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-04
Sygnatura:  GKm 87/19
Obszar działki: 0,3338 ha
Cena wywołania: 34 125 zł
Cena oszacowania: 45 500 zł
Wadium: 4 550 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Krystyna Zielińska

Kancelaria Komornicza, Żyrardowska 31, Grodzisk Mazowiecki ,  05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 534101015 / fax. 

Sygnatura: GKm 87/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Krystyna Zielińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2022 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny, Ul. Kościuszki 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** ** położonej przy  ,Kłudno Nowe,  05-825 Grodzisk Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. Bartniaka 21/23, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 45 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Pruszkowie ul.Kościuszki 50 02 1050 1924 1000 0090 7378 4192.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Grodzisk Mazowiecki , 05-825  Grodzisk Mazowiecki .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Krystyna Zielińska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, Rusałki 12/19 (mazowieckie)

Rusałki 12/19, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 444 675 zł
Cena oszacowania: 592 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, Generała Leopolda Okulickiego 19B/12 (mazowieckie)

Generała Leopolda Okulickiego 19B/12, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 405 467 zł
Cena oszacowania: 608 200 zł

Dom w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, 1 Maja 39 (mazowieckie). Działka numer: 19/1

1 Maja 39, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 185 738 zł
Cena oszacowania: 247 650 zł