Dodano dnia: 2021-12-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kłomnice, Kłomnice (śląskie). Działki numer: 1840, 2379

Kłomnice, 42-270, Kłomnice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-11
Sygnatura:  Km 5302/19
Obszar działki: 0,5671 ha
Cena wywołania: 5 298 zł
Cena oszacowania: 7 065 zł
Wadium: 707 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Ernest Osicki

Kancelaria Komornicza, Piastowska 128, Częstochowa,  42-202 Częstochowa

tel. 34 361 13 06 / fax. 34 361 13 06

Sygnatura: Km 5302/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23, 42-200 Częstochowa, pokój 22,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **** ***** położonej przy  ,Kłomnice,  42-270 Skrzydlów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/25, Częstochowa, 42-200 Częstochowa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 7 065,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 298,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 706,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 73 1050 1142 1000 0023 4005 5702.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 23, Częstochowa, 42-200  Częstochowa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Ernest Osicki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Sopotnia Mała, Sopotnia Mała (śląskie). Działka numer: 392

Sopotnia Mała, 34-341, Sopotnia Mała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 42 000 zł
Cena oszacowania: 84 000 zł

Dom w miejscowości Zabrze, Medyków 4a (śląskie). Działki numer: 980/7, 798/7, 976/7

Medyków 4a, 41-808, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 858 000 zł
Cena oszacowania: 1 287 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Rzeniszów, Rzeniszów (śląskie)

Rzeniszów, 42-350, Rzeniszów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 261 900 zł
Cena oszacowania: 349 200 zł