Dodano dnia: 2021-11-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kłodowo, Kłodowo (zachodniopomorskie). Działka numer: 18/34

Kłodowo, 74-121, Kłodowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-16
Sygnatura: Km 145/18
Obszar działki: 0,4781 ha
Cena wywołania: 29 582 zł
Cena oszacowania: 39 443 zł
Wadium: 3 945 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Inga Krajewska

Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino

tel. 914162979 / fax. 914162979

Sygnatura: Km 145/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Inga Krajewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2021 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja rodzaj nieruchomości:  nieruchomości należącego/ej do dłużnika **** ******** położonego przy Kłodowo , 74-120 Widuchowa, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1Y/xxxxxxxx/4. Suma oszacowania wynosi 39 443,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 582,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 944,30 zł.

    dodatkowe informacje: działka nr 18/34 o pow. 0,4781ha, nieruchomość położona na osiedlu letniskowo - rekreacyjnym

 

      Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce, którą należy wpłacić w kancelarii komornika w dniu poprzedzającym dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485
( decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika ).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

                                                                                                                                     Komornik Sądowy

 

Inga Krajewska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Morzyczyn, Morzyczyn (zachodniopomorskie). Działki numer: 1497/311, 1497/330, 1497/326, 1497/324, 1497/316, 1497/315, 1497/334, 1497/328, 1497/323

Morzyczyn, 73-110, Morzyczyn, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 495 017 zł
Cena oszacowania: 660 023 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowogard, 15 Lutego 15/1 (zachodniopomorskie)

15 Lutego 15/1, 72-200, Nowogard, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-05
e-licytacja
Cena wywołania: 89 100 zł
Cena oszacowania: 118 800 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Koszalin, Lniana 9c (zachodniopomorskie)

Lniana 9c, 75-213, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 185 475 zł
Cena oszacowania: 247 300 zł