Dodano dnia: 2021-12-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kłodawa, Jaśminowa 8 (lubuskie). Działki numer: 273/45, 273/46

Jaśminowa 8, 66-415, Kłodawa, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-14
Sygnatura: Km 800/19
Obszar działki: 2,1926 ha
Cena wywołania: 975 000 zł
Cena oszacowania: 1 300 000 zł
Wadium: 130 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Mateusz Ptak

Kancelaria Komornicza, ul. Nadbrzeżna 17, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 718 02 44 / fax. 95 743 56 53

Sygnatura: Km 800/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Chopina 52/blok 10, 66-400 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 66-415 Kłodawa, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki gruntowej nr 273/45 o powierzchni 13 517m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej z dobudowanym garażem dwustanowiskowym oraz działki gruntowej niezabudowanej nr 273/46 o powierzchni 21 926m2.

Suma oszacowania wynosi 1 300 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 975 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130 000,00 zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mateusz Ptak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zielona Góra, Zatonie (lubuskie). Działka numer: 247

Zatonie, 66-004, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 314 250 zł
Cena oszacowania: 419 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Studzieniec, Studzieniec (lubuskie)

Studzieniec, 67-128, Studzieniec, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 443 250 zł
Cena oszacowania: 591 000 zł

Grunt w miejscowości Małomice, Pruszkowska (lubuskie). Działki numer: 130, 129/2

Pruszkowska, 67-320, Małomice, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 36 400 zł
Cena oszacowania: 108 200 zł