Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Klimontów, Klimontów 11 (świętokrzyskie). Działka numer: 680

Klimontów, 28-340, Klimontów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-07
Sygnatura: KM 519/20
Obszar działki: 0,5300 ha
Cena wywołania: 5 669 zł
Cena oszacowania: 7 559 zł
Wadium: 756 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów

tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764

Sygnatura: KM 519/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Klimontów, 28-340 Sędziszów, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowej niezabudowanej , oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 680, o pow. 0,5300 ha, położona w miejscowości Klimontów (obręb 11), gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Działka 680 posiada kształt długiego i wąskiego prostokąta, szerokość działki, według pomiarów na mapie wynosi ok. 9m. Dojazd do działki możliwy drogą gruntową nieutwrdzoną. Położona w otoczeniu nieruchomości niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu. Według ewidencji gruntów posiada oznaczenie: łąki trwałe klasy IV, V, VI, nieużytki oraz rowy.Działka porośnięta łąką. Brak sieci infrastruktury technicznej w otoczeniu nieruchomości. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 7 559,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 669,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 755,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. O/Jędrzejów 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Tomasz Wojciechowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Lipnik, Lipnik (świętokrzyskie). Działka numer: 73/2

Lipnik, 27-540, Lipnik, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 37 500 zł
Cena oszacowania: 50 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, Cegielniana 6/6 (świętokrzyskie)

Cegielniana 6/6, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 123 197 zł
Cena oszacowania: 164 263 zł

Nieruchomość w miejscowości Czyżów Szlachecki, Czyżów Szlachecki 125 (świętokrzyskie)

Czyżów Szlachecki 125, 27-630, Czyżów Szlachecki, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-04-09
e-licytacja
Cena wywołania: 3 838 500 zł
Cena oszacowania: 5 118 000 zł