Dodano dnia: 2022-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kiełki, Kiełki (mazowieckie). Działka numer: 206

Kiełki, 09-130, Kiełki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-21
Sygnatura:  KM 839/19
Obszar działki: 3,4300 ha
Cena wywołania: 373 800 zł
Cena oszacowania: 498 400 zł
Wadium: 49 840 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płońsku

Piotr Packo

Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 31, Płońsk,  09-100 Płońsk

tel. 236821275 / fax. 236821277

Sygnatura: KM 839/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Piotr Packo na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku z siedzibą przy Henryka Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk, pokój sala G,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Kiełki,  09-130 Baboszewo, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sienkiewicza 9a, Płońsk, 09-100 Płońskprowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 498 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 58 1090 1043 0000 0001 3533 5856.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 9A, Płońsk, 09-100  Płońsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Packo

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Nowolipki 22/139 (mazowieckie)

Nowolipki 22/139, 01-019, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 205 125 zł
Cena oszacowania: 273 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Nowaka-Jeziorańskiego 9/358 (mazowieckie)

Nowaka-Jeziorańskiego 9/358, 03-984, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 393 788 zł
Cena oszacowania: 525 050 zł

Grunt w miejscowości Magnuszew, Odcinki (mazowieckie). Działka numer: 141/2

Odcinki, 26-910, Magnuszew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 23 608 zł
Cena oszacowania: 31 477 zł