Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kiełczów, Kwiatowa (dolnośląskie). Działki numer: 317/29, 573/2, 316/16

Kwiatowa, 55-093, Kiełczów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-17
Sygnatura: KM 853/15i inne
Obszar działki: 0,0701 ha
Cena wywołania: 1 053 zł
Cena oszacowania: 1 404 zł
Wadium: 141 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12, Olesnica, 56-400 Oleśnica

tel. 713967230 / fax. 713967230

Sygnatura: KM 853/15i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2022 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Kiełczów, 55-093 Długołęka, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Udziału 8/136 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka, powiat wrocławski składającej się z prawa własności działki nr 317/29, 573/2 i 316/16, AM-2, obręb Kiełczów o łącznej powierzchni 701 m2, z czego odpowiednio działka nr 317/29 ma powierzchnię 95 m2, działka nr 573/2 ma powierzchnię 248 m2 a działka nr 316/16 ma powierzchnię 358 m2. Działki wchodzące w skład nieruchomości pełnią funkcję wewnętrznych dróg komunikacyjnych, są utwardzone kostką betonową i w pełni zagospodarowane jako utwardzone ciągi dla ruchu kołowego i pieszego. Dla udziału 8/136 w przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej urządzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/xxxxxxxx/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Udział w nieruchomości należy do JW Investment Sp.z o.o. (nabyty po zajęciu nieruchomości przez WCN Sp. zo.o.)

Suma oszacowania wynosi 1 404,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 053,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 140,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu 14-01-2022 Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO III O. we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
10.01.2022 11:00 - 11:10

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Grzegorz Obrzud

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Ścinawa, Ścinawa (dolnośląskie)

Ścinawa, 59-330, Ścinawa, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-09-06
Cena wywołania: 566 625 zł
Cena oszacowania: 755 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Bierutów, Zielona 8D/3 (dolnośląskie)

Zielona 8D/3, 56-420, Bierutów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-24
Cena wywołania: 142 064 zł
Cena oszacowania: 189 419 zł

Dom w miejscowości Nowa Ruda, Podjazdowa 14 (dolnośląskie). Działki numer: 402/2, 400/1

Podjazdowa 14, 57-400, Nowa Ruda, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-01
e-licytacja
Cena wywołania: 424 500 zł
Cena oszacowania: 566 000 zł