Dodano dnia: 2022-01-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kielce, ul. Księdza Piotra Ściegiennego (świętokrzyskie). Działka numer: 693/8

ul. Księdza Piotra Ściegiennego, 25-116, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-07
Sygnatura: KM 935/18
Obszar działki: 7129,0000 m2
Cena wywołania: 338 406 zł
Cena oszacowania: 507 609 zł
Wadium: 50 761 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Jolanta Piwowarczyk

Kancelaria Komornicza, B.Głowackiego 5, kielce, 25-368 Kielce

tel. 413682441 / fax. 41 368 24 41

Sygnatura: KM 935/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Ściegiennego , 25-116 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Działka nr 693/8 o powierzchni 7129 m2 o kształcie regularnym z wysuniętym wąskim pasem gruntu zapewniającym dostęp do drogi publicznej. Działka położona w drugiej linii zabudowy. Działka składa się z pasa o szerokości ok. 3,0 m na długości ok. 96,5 m zapewniającego dostęp do drogi publicznej następnie rozszerza się do ok. 20,5 m na głębokość ok. 324,5 m o dłuższym boku w osi wschód – zachód. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku zachodnim. Granice zachodnią działki stanowi ciek wodny. Nieruchomość jest niezagospodarowana, w części wschodniej pozostałości sadu. Otoczenie nieruchomości stanowią działki niezabudowane, działka zabudowana budynkami w złym stanie technicznym i ciek wodny.

Suma oszacowania wynosi 507 609,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 338 406,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 760,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/KIELCE 17102026290000950200158683.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Jolanta Piwowarczyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Złota 23/115 (świętokrzyskie)

Złota 23/115, 25-015, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-05
Cena wywołania: 80 000 zł
Cena oszacowania: 106 666 zł

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Czarnowska 5/13 (świętokrzyskie)

Czarnowska 5/13, 25-504, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 174 464 zł
Cena oszacowania: 261 696 zł

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Pocieszka 5/43 (świętokrzyskie)

Pocieszka 5/43, 25-519, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 245 365 zł
Cena oszacowania: 327 153 zł