Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kępino, Kępino (dolnośląskie). Działki numer: 8/1, 150/1

Kępino, 57-160, Kępino, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-02
Sygnatura:  GKM 28/21
Obszar działki: 2,1900 ha
Cena wywołania: 101 325 zł
Cena oszacowania: 135 100 zł
Wadium: 13 510 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Jan Heród

Kancelaria Komornicza, Dzierżoniowska 16B, Strzelin,  57-100 Strzelin

tel. 713923050 / fax. 713920104

Sygnatura: GKM 28/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie z siedzibą przy Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** ** położonej przy Kępino ,Kępino,  57-160 Borów, dla której SĄD REJONOWY STRZELIN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , STRZELIN, 57-100 STRZELINprowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z : 1 - Działka gruntu nr 8/1 (RIIIa 1,01 ha) o powierzchni 1,01 ha 2 - Działka gruntu nr 150/1( RII -1,2195ha) o powierzchni 1,2195 ha

Suma oszacowania wynosi 135 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER Bank Polska S.A. 41 1090 2431 0000 0006 1600 0148.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Bolka I Świdnickiego 7, Strzelin, 57-100  Strzelin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jan Heród

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bolesławiec, Ignacego Daszyńskiego 9/12 (dolnośląskie)

Ignacego Daszyńskiego 9/12, 59-700, Bolesławiec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 82 667 zł
Cena oszacowania: 124 000 zł

Grunt w miejscowości Poniatowice, Poniatowice (dolnośląskie). Działka numer: 65/8

Poniatowice, 56-400, Poniatowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 2 373 008 zł
Cena oszacowania: 3 164 010 zł

Mieszkanie w miejscowości Iwiny, Iwiny 36 kl.C/4 (dolnośląskie)

Iwiny 36 kl.C/4, 59-720, Iwiny, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 66 000 zł
Cena oszacowania: 88 000 zł