Dodano dnia: 2021-12-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kępa, Kępa 105 (lubelskie). Działka numer: 157/2

Kępa, 24-224, Kępa, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-27
Sygnatura:  Kmp 37/19
Obszar działki: 0,2200 ha
Cena wywołania: 5 088 zł
Cena oszacowania: 6 784 zł
Wadium: 679 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Krzysztof Podgórski

Kancelaria Komornicza, Tadeusza Kościuszki 30, Kraśnik,  23-200 Kraśnik

tel. (81) 825-25-99 / fax. (81) 825-25-99

Sygnatura: Kmp 37/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Krzysztof Podgórski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, pokój IV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** ******* położonej przy  ,Kępa,  24-224 Borzechów, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Fabryczna 6, Kraśnik, 23-204 Kraśnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Działka nr 157/2 jest niezabudowana, stanowi las mieszany świeży (LMśw) opisany w ewidencji gruntu jako LsIV, z zadrzewieniem o opisie taksacyjnym opisanym w uproszczonym planie urzędzenia lasu, sporządzonym w styczniu 2012 roku na okres 10 lat -4Db 65 I 2Db 2 Brz 1Os 1 Lp 50, bonitacja II, zadrzewienie 0,6. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka nr 157/2 ma szerokość od ok. 9 m do 18 m przy drodze.

Suma oszacowania wynosi 6 784,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 088,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 678,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 29 1020 3147 0000 8102 0091 3707.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lubelska 81, Kraśnik, 23-200  Kraśnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Podgórski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wirkowice, Wirkowice (lubelskie). Działki numer: 993/1, 943/1, 942/1

Wirkowice, 22-375, Wirkowice, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 1 433 zł
Cena oszacowania: 2 150 zł

Dom w miejscowości Białobrzegi, Białobrzegi (lubelskie). Działka numer: 470

Białobrzegi, 22-400, Białobrzegi, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 139 000 zł
Cena oszacowania: 208 500 zł

Grunt w miejscowości Ostrówek-Kolonia, Ostrówek-Kolonia (lubelskie). Działki numer: 151, 446/2, 448, 1192/3

Ostrówek-Kolonia, 21-013, Ostrówek-Kolonia, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 16 875 zł
Cena oszacowania: 74 700 zł