Dodano dnia: 2021-12-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kędzierz, Kędzierz (podkarpackie). Działka numer: 995/6

Kędzierz, 39-200, Kędzierz, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-10
Sygnatura:  KM 683/20
Obszar działki: 0,5100 ha
Cena wywołania: 141 000 zł
Cena oszacowania: 188 000 zł
Wadium: 18 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dębicy

Michał Turczyk

Kancelaria Komornicza, Wielopolska 23, Dębica,  39-200 Dębica

tel. 146928675 / fax. 

Sygnatura: KM 683/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 Dębica, pokój 143,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy  ,Kędzierz,  39-200 Dębica, dla której SĄD REJONOWY DĘBICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , DĘBICA, 39-200 DĘBICAprowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 995/6 położona w msc. Kędzierz stanowi własność dłużnika Bendel Monika i objęta jest księgą wieczystą nr RZ1D/xxxxxxxx/9. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów działka nr 995/6 posiada powierzchnię 5100m2 i stanowi w całości użytek oznaczony w ewidencji gruntów symbolem: RIVa. Działka o kształcie prostokąta, położona w terenie płaskim zlokalizowana jest w miejscowości Kędzierz, gmina Dębica, powiat Dębica, województwo Podkarpacki w niewielkiej odległości od przebiegającej w pobliżu autostrady. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od strony zachodniej z drogi polnej nieutwardzonej oznaczonej numerem 1572/2 stanowiącej własność Gminy Dębica. Teren nie jest uzbrojony w media. Najbliższe uzbrojenie terenu zlokalizowane jest wzdłuż drogi gminnej znajdującej się w odległości ok. 100m w kierunku północnym, bądź przy zabudowaniach mieszkalnych zlokalizowanych w odległości ok. 150m w kierunku południowym. Teren działki w całości obsadzony jest kilkuletnimi drzewkami czeremchy. Nieruchomości jest zaniedbana, porośnięty pomiędzy drzewkami wysoką niekoszoną trawą przez co jest trudny do spenetrowania. Orientacyjne wymiary działki sprowadzone do kształtu prostokąta ok: 130x39m.

Suma oszacowania wynosi 188 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 93 1600 1462 1837 8576 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Słoneczna 3, Dębica, 39-200  Dębica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Turczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wierzchowiny, Wierzchowiny (podkarpackie). Działki numer: 539, 782/2, 782/1, 542

Wierzchowiny, 39-308, Wierzchowiny, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 11 423 zł
Cena oszacowania: 36 407 zł

Dom w miejscowości Krosno, Krosno (podkarpackie). Działka numer: 1313/1

Krosno, 38-400, Krosno, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 255 450 zł
Cena oszacowania: 340 600 zł

Dom w miejscowości Jaćmierz, Szkolna 10 (podkarpackie). Działka numer: 426

Szkolna 10, 38-530, Jaćmierz, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 121 925 zł
Cena oszacowania: 162 566 zł