Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kaziny, Kaziny (świętokrzyskie). Działka numer: 15

Kaziny, 28-330, Kaziny, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-07
Sygnatura: KM 519/20 i inne
Obszar działki: 1,3200 ha
Cena wywołania: 20 963 zł
Cena oszacowania: 27 951 zł
Wadium: 2 795 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów

tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764

Sygnatura: KM 519/20 i inne

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2022 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Kaziny, 28-300 Wodzisław, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowa , oznaczona działką o numerze ewidencyjnym 15, o pow. 1,32 ha, położona w miejscowości Kaziny (obręb 8), gmina Wodzisław, powiat, jędrzejowski, województwo świetokrzyskie. Działka posiada kształt prostokąta o stosunku boków 5:1. Od strony południowej przylega do drogi gruntowej nieutwardzonej. Od strony północnej dojazd do działki przez drogę polną. Działka położona jest w otoczeniu nieruchomości niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu. Według ewidencji gruntów posiadają oznaczenie: grunty orne klas IIIa, IIIb. Brak sieci infrastruktury technicznej w otoczeniu nieruchomości. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 27 951,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 963,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 795,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. O/Jędrzejów 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Tomasz Wojciechowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Iwaniska, Iwaniska (świętokrzyskie)

Iwaniska, 27-570, Iwaniska, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 204 000 zł
Cena oszacowania: 272 000 zł

Dom w miejscowości Wólka Plebańska, Wólka Plebańska (świętokrzyskie). Działki numer: 1476, 1035/1, 1485, 315

Wólka Plebańska 56, 26-220, Wólka Plebańska, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 64 903 zł
Cena oszacowania: 86 537 zł

Grunt w miejscowości Pliskowola, Pliskowola (świętokrzyskie). Działki numer: 2130, 2228, 2042, 1196, 893, 890, 689, 686, 324, 321, 116, 113

Pliskowola, 22-221, Pliskowola, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 27 420 zł
Cena oszacowania: 41 130 zł