Dodano dnia: 2022-03-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kawęczyn, Leśna (mazowieckie). Działka numer: 82

Leśna, 05-555, Kawęczyn, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-26
Sygnatura:  Km 1048/21
Obszar działki: 1,1400 ha
Cena wywołania: 331 141 zł
Cena oszacowania: 441 522 zł
Wadium: 44 153 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Anna Stępniewska

Kancelaria Komornicza, Al. Niepodległości 4, Grójec,  05-600 Grójec

tel. 48-3070447 / fax. brak

Sygnatura: Km 1048/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Kawęczyn,  05-555 Tarczyn, dla której  (adres: ul.  , Kawęczyn, 05-555 Tarczyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o charakterze użytku rolno-leśnego stanowiąca działkę ewidencyjną numer 82 o powierzchni 1,14 ha, Na przedmiotowej działce występują użytki o klasie bonitacji: LsVI - las o pow. 095 ha, PsV - pastwiska trwałe o pow. 0,16 ha oraz W - grunt pod rowem o pow. 0,03 ha. Nieruchomość znajduje się w strefie oddziaływania obszaru chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki oraz graniczy z dorzeczem Wisły - rzeką Kraska. Nieruchomość porośnięta drzewostanem typu bór świeży mieszany i sosną. Od wschodu znajdują się grunty przeznaczone na cele rolne. Działka nieogrodzona.

 

Suma oszacowania wynosi 441 522,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 331 141,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 152,20 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA 98 1020 4317 0000 5402 0410 3164 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Anna Stępniewska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kośminy, Kośminy (mazowieckie). Działki numer: 156, 34, 70

Kośminy, 05-332, Kośminy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 29 475 zł
Cena oszacowania: 39 300 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Wilgi 5 (mazowieckie). Działka numer: 106/2

Wilgi 5, 04-831, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-21
Cena wywołania: 118 307 zł
Cena oszacowania: 157 743 zł

Grunt w miejscowości Uwieliny, Uwieliny (mazowieckie). Działka numer: 20/1

Uwieliny, 05-540, Uwieliny, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 5 194 667 zł
Cena oszacowania: 7 792 000 zł