Dodano dnia: 2022-01-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kawęczyn, Kawęczyn (lubelskie). Działki numer: 2131, 2253

Kawęczyn, 22-460, Kawęczyn, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-08
Sygnatura:  Km 734/19
Obszar działki: 0,6400 ha
Cena wywołania: 6 060 zł
Cena oszacowania: 8 080 zł
Wadium: 808 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Tomasz Godek

Kancelaria Komornicza, Jana Kiepury 10, Zamość,  22-400 Zamość

tel. 84 5303980 / fax. 

Sygnatura: Km 734/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Godek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11/sala , 22-400 Zamość, pokój sala 27,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************** ********** położonej przy  ,KAWĘCZYN,  22-460 Szczebrzeszyn, dla której  (adres: ul. Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamośćprowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
1.Działka nr 2131 Lokalizacja: w terenach rolnych, w odległości około 600 m od drogi asfaltowej biegnącej przez wieś i zlokalizowanych przy niej zabudowań Otoczenie: od strony północnej i południowej – tereny rolne, pola, od strony wschodnie – droga gruntowa, od strony zachodniej – droga gruntowa nieurządzona Dojazd: drogami gruntowymi około 700 m od drogi asfaltowej biegnącej przez wieś Infrastruktura: brak Powierzchnia działki: 0,3194 ha Użytki i klasy: R IIIb – 0,1017 ha, R IVa – 0,1035 ha, R IVb – 0,1142 ha Struktura użytków: grunty orne – 100% Wskaźnik bonitacyjny: 0,69 Zdolność produkcyjna: średnia, teren pofałdowany, z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim, zagrożenie erozją - występuje, poziom wód gruntowych - średni, kształt działki - wydłużonego prostokąta, kultura gleb - średnia Stan zagospodarowania: pole użytkowane 2.Działka nr 2253 Lokalizacja: w terenach rolnych, tuż za pasem zabudowy, w odległości około 200 m od drogi asfaltowej biegnącej przez wieś Otoczenie: od strony północnej i południowej – tereny rolne, pola, od strony wschodniej – działki siedliskowe, zabudowane, od strony zachodniej – droga gruntowa Dojazd: drogami gruntowymi około 700 m od drogi asfaltowej biegnącej przez wieś Infrastruktura: brak Powierzchnia działki: 0,34 ha Użytki i klasy: R II – 0,01 ha, R IIIa – 0,17 ha, R IIIb – 0,09 ha, R IVa – 0,07 ha Struktura użytków: grunty orne – 100% Wskaźnik bonitacyjny: 0,92 Zdolność produkcyjna: średnia, teren pofałdowany, z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, zagrożenie erozją - występuje, poziom wód gruntowych - średni, kształt działki - wydłużonego prostokąta, kultura gleb - średnia Stan zagospodarowania: pole użytkowane

Suma oszacowania wynosi 8 080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 060,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 808,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 11/sala , Zamość, 22-400  Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Godek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Czarnystok, Czarnystok (lubelskie). Działki numer: 5316, 4785, 4316

Czarnystok, 22-663, Czarnystok, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 13 163 zł
Cena oszacowania: 17 550 zł

Dom w miejscowości Elizówka, Elizówka (lubelskie). Działka numer: 39/10

Elizówka, 21-003, Elizówka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-05
Cena wywołania: 557 947 zł
Cena oszacowania: 836 921 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Niepodległości 26/72 (lubelskie)

Niepodległości 26/72, 20-246, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 111 100 zł
Cena oszacowania: 166 650 zł