Dodano dnia: 2021-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kąty Nowe, Kąty Nowe 6 (świętokrzyskie). Działki numer: 143, 182, 190, 305, 351, 244/1

Kąty Nowe 6, 28-130, Kąty Nowe, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-07
Sygnatura: GKm 31/20
Obszar działki: 3,0784 ha
Cena wywołania: 548 894 zł
Cena oszacowania: 731 858 zł
Wadium: 73 186 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Przemysław Rogala
Kancelaria Komornicza nr V w Busku-Zdroju
Kancelaria Komornicza 28-100 Busko-Zdrój, ul.  Kościuszki 60/114
tel.: 576-572-996, email: busko.zdroj.rogala@komornik.pl, www.busko.komornik.pl
konto: Bank BNP Paribas S.A. 26 1600 1462 1826 6626 0000 0003 
Sygn. akt GKm 31/20
Busko-Zdrój, dnia 21.12.2021


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Przemysław Rogala Kancelaria Komornicza nr V w Busku-Zdroju  na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.02.2022 r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju mającego siedzibę pod adresem: ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej pod adresem: 
Kąty Nowe
28-130 Stopnica 
dla której SĄD REJONOWY BUSKO ZDRÓJ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/7 stanowiącej nieruchomość gruntową rolną, na którą składają się:


1) działka niezabudowana nr 143 o powierzchni 1 000 m2 (0,10 ha) z obrębu 0012 Kąty Nowe 
suma oszacowania tej działki wynosi 1 703,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 277,25 zł; wysokość rękojmi wynosi 170,30 zł.
2) działka niezabudowana nr 182 o powierzchni 8 900 m2 (0,89 ha) z obrębu 0012 Kąty Nowe
suma oszacowania tej działki wynosi 91 581,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 68 685,75 zł; wysokość rękojmi wynosi 9 158,10 zł.
3) działka niezabudowana nr 190 o powierzchni 1 400 m2 (0,14 ha) z obrębu 0012 Kąty Nowe
suma oszacowania tej działki wynosi 24 563,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 18 422,25 zł; wysokość rękojmi wynosi 2 456,30 zł.
4) działka zabudowana (budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) nr 305 o powierzchni 5 100 m2  (0,51 ha) z obrębu 0012 Kąty Nowe
suma oszacowania tej działki wynosi 476 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 357 600,00 zł; wysokość rękojmi wynosi 47 680,00 zł.
5) działka niezabudowana nr 351 o powierzchni 1 800 m2 (0,18 ha) z obrębu 0012 Kąty Nowe
suma oszacowania tej działki wynosi 3 066,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 2 299,50 zł; wysokość rękojmi wynosi 306,60 zł.
6) działka niezabudowana nr 244/1 o powierzchni 12 584 m2 (1,2584 ha) z obrębu 0012 Kąty Nowe
suma oszacowania tej działki wynosi 134 145,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 100 608,75 zł; wysokość rękojmi wynosi 13 414,50 zł.


będącej obecnie własnością Więcław Anny, a poprzednio dłużnika Krzyszczak Wandy.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 731 858,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 548 893,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:


26 1600 1462 1826 6626 0000 0003 Bank BNP Paribas S.A.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: ).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Przemysław Rogala

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Radoszyce, Radoszyce (świętokrzyskie). Działka numer: 3973

Radoszyce, 26-230, Radoszyce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-06
Cena wywołania: 6 750 zł
Cena oszacowania: 9 000 zł

Grunt w miejscowości Motkowice, Motkowice (świętokrzyskie). Działki numer: 1316, 849

Motkowice, 25-530, Motkowice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 50 204 zł
Cena oszacowania: 66 938 zł

Grunt w miejscowości Brzeziny, Brzeziny (świętokrzyskie). Działka numer: 178

Brzeziny, 26-052, Brzeziny, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 22 568 zł
Cena oszacowania: 30 090 zł