Dodano dnia: 2022-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kartlewo, Kartlewo (zachodniopomorskie). Działka numer: 286/7

Kartlewo, 72-110, Kartlewo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-21
Sygnatura:  Km 1529/15
Obszar działki: 0,0683 ha
Cena wywołania: 10 725 zł
Cena oszacowania: 14 300 zł
Wadium: 1 430 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie

Marek Nadwyczawski

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 1, Goleniów,  72-100 Goleniów

tel. 914615690 / fax. 914615690

Sygnatura: Km 1529/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Marek Nadwyczawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2022 o godz. 14:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział I Cywilny, ul. Kilińskiego 8, 72-100 Goleniów, pokój 113,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy dz.286/7;ob.Kartlewo , 72-110 Przybiernów, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konstytucji 3 Maja 45, Goleniów, 72-100 Goleniówprowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 14 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Szczecinie 15 1240 3927 1111 0010 4883 8888.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Konstytucji 3 Maja 45, Goleniów, 72-100  Goleniów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Nadwyczawski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenie, Jelenie 4/1 (zachodniopomorskie)

Jelenie 4/1, 78-630, Jelenie, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-13
Cena wywołania: 19 933 zł
Cena oszacowania: 29 900 zł

Grunt w miejscowości gm. Wałcz, Rutwica (zachodniopomorskie). Działka numer: 3/39

Rutwica, 78-600, gm. Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 3 569 zł
Cena oszacowania: 4 758 zł

Mieszkanie w miejscowości Gościno-Dwór, Gościno-Dwór 12/5 (zachodniopomorskie)

Gościno-Dwór 12/5, 78-120, Gościno-Dwór, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 54 825 zł
Cena oszacowania: 73 100 zł