Dodano dnia: 2022-02-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Karsk, Karsk (zachodniopomorskie). Działka numer: 361/2

Karsk, 72-200, Karsk, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-18
Sygnatura:  Km 3583/18
Obszar działki: 0,6400 ha
Cena wywołania: 6 768 zł
Cena oszacowania: 9 024 zł
Wadium: 903 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie

Marek Nadwyczawski

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 1, Goleniów,  72-100 Goleniów

tel. 914615690 / fax. 914615690

Sygnatura: Km 3583/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Marek Nadwyczawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie z siedzibą przy Konstytucji 3 Maja 45, 72-100 Goleniów, pokój 113,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******** ********** ********* położonej przy dz.361/2 ,Karsk,  72-200 Nowogard, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konstytucji 3 Maja 45, Goleniów, 72-100 Goleniów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 9 024,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 768,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 902,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Szczecinie 15 1240 3927 1111 0010 4883 8888.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Konstytucji 3 Maja 45, Goleniów, 72-100  Goleniów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Nadwyczawski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Nowogard, 15 Lutego 15/1 (zachodniopomorskie)

15 Lutego 15/1, 72-200, Nowogard, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-05
e-licytacja
Cena wywołania: 89 100 zł
Cena oszacowania: 118 800 zł

Grunt w miejscowości Wałcz, Budowlanych (zachodniopomorskie). Działka numer: 3723

Budowlanych, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 75 375 zł
Cena oszacowania: 100 500 zł

Dom w miejscowości Białka, Białka (zachodniopomorskie). Działka numer: 254/5

Białka, 78-421, Białka, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 30 467 zł
Cena oszacowania: 45 700 zł