Dodano dnia: 2021-12-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Karniowice, Karniowice (małopolskie). Działka numer: 78/4

Karniowice, 32-545, Karniowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-01-25
Sygnatura:  KMP 48/19
Obszar działki: 0,3063 ha
Cena wywołania: 12 534 zł
Cena oszacowania: 16 713 zł
Wadium: 1 672 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Henryka Bednorz-Godyń

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 7, Chrzanów,  32-500 Chrzanów

tel. 32 6232478 / fax. 32 6232478

Sygnatura: KMP 48/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Karniowice,  32-540 Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  /32-500, Chrzanów, 32-500 Chrzanów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Karniowice, gm. Trzebinia, obejmująca działkę nr 78/4 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/xxxxxxxx/4. Działka posiada powierzchnię 0,3063 ha i położona jest w strefie II terenów rolnych i otwartych, terenów rolnych o niskiej przydatności rolniczej i nieużytków.

 

Suma oszacowania wynosi 16 713,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 534,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 671,30 zł.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
10.01.2022 13:00 - 13:30Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO Oddział 1 w Chrzanowie 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Henryka Bednorz-Godyń

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Zakrzowiecka 53/24 (małopolskie)

Zakrzowiecka 53/24, 30-387, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 313 725 zł
Cena oszacowania: 418 300 zł

Grunt w miejscowości Rzepiennik Marciszewski, Rzepiennik Marciszewski (małopolskie). Działki numer: 657, 631/2, 547

Rzepiennik Marciszewski, 33-180, Rzepiennik Marciszewski, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 107 189 zł
Cena oszacowania: 160 783 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Zawada, Zawada (małopolskie)

Zawada, 32-445, Zawada, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 57 938 zł
Cena oszacowania: 77 250 zł