Dodano dnia: 2022-02-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Karłowo, Karłowo (warmińsko-mazurskie)

Karłowo 1, 11-420, Karłowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-15
Sygnatura: Km 1608/18
Cena wywołania: 34 187 zł
Cena oszacowania: 51 280 zł
Wadium: 5 128 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Artur Rodak

Kancelaria Komornicza, Słowiańska 2, Giżycko, 11-500 Giżycko

tel. 087 428 16 43 / fax. 087 428 16 43

Sygnatura: Km 1608/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 22832

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Artur Rafał Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-04-2022r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Giżycku 11-500 Giżycko, ul.Warszawska 28 odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z dz. nr geod 66/15 o pow. 0,3213 ha (RIVb- 0,2684ha; RV- 0,0529ha), niezabudowana.  Działka graniczy z drogą powiatową. Na działce brak jest jakichkolwiek form trwałego zagospodarowania. Najbliższa zabudowa usytuowana jest po przeciwnej stronie drogi powiatowej.
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 11-600 Węgorzewo, Karłowo,
     dla której  Sąd Rejonowy VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 22832   [NKW: OL2G/xxxxxxxx/3]
Suma oszacowania wynosi 51 280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi  34 186,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 128,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA  73 16001462 1889 3759 5000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul.Warszawska 28 w pok. 107  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Artur Rodak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dąbrowa, Dąbrowa (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 563, 565, 566, 568, 569, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 583, 584, 558/2, 560/2, 561/2, 576, 564, 567, 570, 573, 579...

Dąbrowa, 11-200, Dąbrowa, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-14
Cena wywołania: 231 000 zł
Cena oszacowania: 308 000 zł

Dom w miejscowości Plewki, Plewki 29 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 55, 122

Plewki 29, 19-400, Plewki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 265 334 zł
Cena oszacowania: 427 000 zł

Grunt w miejscowości Miłomłyn, Miłomłyn (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 65/24, 65/25

Miłomłyn, 14-140, Miłomłyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 1 846 zł
Cena oszacowania: 2 769 zł